Strona główna


Email facebook twitter LinkedIn Google+
9 maj 2019, 12:10:15
Napisał: anno1

W dniu 8 maja 2019 r., odbył się zorganizowany w ramach Instytutu wykład prof. Tadeusza Siwka, poświęcony pozycji geografii w czeskiej nauce, w szczególności omówieniu jej struktur organizacyjnych (Towarzystwo Geograficzne, uczelnie, akademia nauk, instytuty naukowe). W dalszej części na konkretnych przykładach – przede wszystkim na przykładzie Uniwersytetu Ostrawskiego – omówiono warunki działalności uczelni, wahania liczby studentów, nowe systemy oceny wyników pracy naukowej i dydaktycznej, ocena publikacji itp. W wykładzie poruszono również w zarysie ekonomiczne kwestie finansowania nauki.

Prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., Polak z Zaolzia z czeskim obywatelstwem, jest pracownikiem Uniwersytetu Ostrawskiego od jego założenia w roku 1991. W latach 2001-2004 był jego prorektorem, a od 2006 do 20014 r. pełnił funkcję przewodniczącego Czeskiego Towarzystwa Geograficznego.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
10 kwiecień 2019, 12:15:01
Napisał: anno1

W dniach 30.03-05.04.2019 r. w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej WNG UŁ gościł Gert-Jan Hospers, geograf ekonomiczny, profesor Uniwersytetu Radboud w Nijmegen (Holandia). Prof. Hospers jest prezesem fundacji promującej rozwój lokalny i regionalny w skali przyjaznej człowiekowi. Jego publikacje, inspirowane dokonaniami Jane Jacobs i Jana Gehla, dotyczą rozwoju miejskiego, kurczenia się miast i rewitalizacji centralnych części ośrodków zurbanizowanych. W ramach działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z zakresu placemaking i praktyki przestrzennej oraz ekonomiki miejskiej w Europie.

Prof. Gert-Jan Hospers wygłosił na WNG wykład pt. ‘The secrets of placemaking: designing places where people feel at ease’. Placemaking cieszy się rosnącym zainteresowaniem we współczesnych badaniach miejskich. Podejście mikroskalowe wskazuje, że o sukcesie przestrzeni miejskich często decydują interwencje o niewielkiej skali. Zmiana koloru elewacji, zapewnienie dogodnego przejścia, warunków do zatrzymania się, odpoczynku czy nasadzenia mogą istotnie wpływać na przeżywanie i docenianie poszczególnych miejsc.

Nagranie wykładu jest dostępne pod TYM ADRESEM. Zachęcamy do jego wysłuchania.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
25 luty 2019, 15:48:37
Napisał: anno1

W roku akademickim 2018/2019 ćwiczenia terenowe na kierunku "gospodarka przestrzenna" będą realizowane w następujących terminach:

  • Przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej (I rok studiów pierwszego stopnia): 26-29.05.2019,
  • Ćwiczenia terenowe regionalne I - Gospodarka przestrzenna na wyżynach (I rok studiów pierwszego stopnia): 15-19.05.2019,
  • Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej (II rok studiów pierwszego stopnia): 1-4.07.2019,
  • Ćwiczenia terenowe regionalne II - Gospodarka przestrzenna na nizinach (II rok studiów pierwszego stopnia): 5-9.06.2019,
  • Ćwiczenia terenowe regionalne III - Ukraina (III rok studiów pierwszego stopnia): 2-6.06.2019,
  • Ćwiczenia terenowe specjalnościowe (I rok studiów magisterskich): 1-8.07.2019.

Email facebook twitter LinkedIn Google+
12 grudzień 2018, 13:39:59
Napisał: anno1

W ostatnich dniach zostały rozstrzygnięte Konkursy NCN. Miło nam ogłosić, że pracownikom naszego Instytutu przyznano granty:


Email facebook twitter LinkedIn Google+
11 grudzień 2018, 13:05:07
Napisał: anno1

Z przyjemnością informujemy, że ukazały się nowe numery czasopism „Biuletyn Szadkowski” i „Biuletyn Uniejowski”, będące owocem współpracy Wydziału Nauk Geograficznych UŁ ze społecznościami lokalnymi gmin Szadek i Uniejów. Zainteresowanych zapraszamy do lektury oraz do publikacji w tych czasopismach.

Okładka Biuletynu Szadkowskiego t. 18 Okładka Biuletynu Uniejowskiego t. 7

 

Strona 1 z 6  > >>