Strona główna


Email facebook twitter LinkedIn Google+
16 marzec 2023, 12:46:43
Napisał: anno1

Specjalnie dla studentów na Wydziale Nauk Geograficznych zbiorą się planiści-praktycy i naukowcy, żeby przekazać swoją wiedzę i doświadczenie adeptom planowania przestrzennego.

17 kwietnia 2023 r. Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Wydziału Nauk Geograficznych przy współudziale Towarzystwa Urbanistów Polskich organizuje Dzień Planisty. Spotkanie to odbędzie się po raz pierwszy i obejmie zajęcia z zakresu planowania przestrzennego – zarówno teoretyczne, jak i praktyczne. Spotkanie pod nazwą Dzień Planisty „Planowanie przestrzenne w praktyce” jest skierowane do studentów Wydziału Nauk Geograficznych.

I. Wykłady w tym dniu wygłoszą przedstawiciele najważniejszych instytucji związanych z planowaniem przestrzennym oraz pracownicy naukowi:

  • Biura Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego,
  • Miejskiej Pracowni Urbanistycznej,
  • Towarzystwa Urbanistów Polskich,
  • Wydziału Zarzadzania UŁ.

II. Warsztaty praktyczne poprowadzą mgr inż. Karol Drobniewski z Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej WNG UŁ oraz mgr inż. Jakub Krzysztofik, architekt i urbanista, właściciel firmy „3DArchitekci z wizją” i prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Łódź.

Celem zajęć warsztatowych będzie przygotowanie mikroprojektu (z zakresu urbanistyki) związanego z przestrzenią publiczną. Pracę w grupach podejmą zainteresowani studenci – zapisy są otwarte, ale liczba miejsc ograniczona! Zgłoszenia do dnia 7 kwietnia 2023 r. przyjmuje mgr Karol Drobniewski (tel.: 48-426-35-45, e-mail: karol.drobniewski@geo.uni.lodz.pl).

Zajęcia podczas Dnia Planisty skupią się wokół tematyki problemów związanych z codziennością pracy planistów. Praktycy, z wieloletnim doświadczeniem w zawodzie, przekażą studentom wiedzę i zwrócą uwagę na najistotniejsze aspekty swojego zawodu. Będzie to dzień wypełniony wiedzą na temat codzienności w pracy planistów i urbanistów.


Email facebook twitter LinkedIn Google+
27 maj 2022, 12:54:46
Napisał: anno1

W dn. 25.05.2022 odbył się wykład dr arch. Oksany Pekarchuk pt Transformacja urbanistyczna na terenach po konflikcie zbrojnym. Poniżej zdjęcia z wydarzenia

Wykład dr arch. Oksany Pekarchuk pt. Transformacja urbanistyczna na terenach po konflikcie zbrojnym Wykład dr arch. Oksany Pekarchuk pt. Transformacja urbanistyczna na terenach po konflikcie zbrojnym

Email facebook twitter LinkedIn Google+
11 maj 2022, 20:17:18

Email facebook twitter LinkedIn Google+
13 marzec 2022, 20:11:04
Napisał: anma1

Plakat konkursowy - VI edycja Konkursu im. prof. Ludwika Straszewicza

Zapraszamy Redakcje czasopism do udziału w konkursie i zgłaszanie artykułów, w których została podjęta problematyka społeczna oraz ekonomiczna w wymiarze przestrzennym, autorstwa osób nieposiadających tytułu profesora lub stopnia doktora habilitowanego.

Redakcja danego czasopisma może zgłosić tylko jeden artykuł. Wytypowane teksty proszę przesyłać na adres e-mail: izsipp@geo.uni.lodz.pl do dnia 22 kwietnia 2022 r.

Sekretarz konkursu: dr hab. Agnieszka Rochmińska, prof. UŁ,
e-mail: agnieszka.rochminska@geo.uni.lodz.pl

Regulamin konkursu


Email facebook twitter LinkedIn Google+
2 listopad 2021, 10:58:57
Napisał: anno1

W piątek 29.10.2021 r. na Wydziale Nauk Geograficznych rozprawę doktorską pt. Pamięć krajobrazu wyludnionych miejscowości w polskiej części dawnych Prus Wschodnich – materialny wymiar przerwania ciągłości osadnictwa, obroniła mgr Anna Majewska. Serdecznie gratulujemy naszej nowej koleżance i życzymy dalszych sukcesów i satysfakcji, wspaniałej kariery i wielu osiągnięć, zarówno naukowych jak i prywatnych.

Obrona doktoratu Anny Majewskiej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 29.10.2021
Obrona doktoratu Anny Majewskiej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 29.10.2021
Obrona doktoratu Anny Majewskiej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 29.10.2021
Obrona doktoratu Anny Majewskiej, Wydział Nauk Geograficznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź 29.10.2021

Strona 1 z 11  > >>