Agnieszka Rochmińska, Ph.D., assoc. prof.

Institute of the Built Environment and Spatial Policy
Faculty of Geographical Sciences University of Lodz
Address:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź (Poland), room: 309
Phone:
(+48)42-635-45-80
E-mail:
agnieszka.rochminska@geo.uni.lodz.pl

Education

 • magister geografii - 1993 (w zakresie geografii regionalnej społeczno-ekonomicznej), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego;
 • doktor nauk o ziemi w zakresie geografii - 2000, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy doktorskiej: Polityczno-administracyjna regionalizacja Polski - analiza procesów przestrzennych; promotor: prof. dr hab. K. Heffner;
 • doktor habilitowany w zakresie geografii – 2014, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy: Atrakcyjność łódzkich centrów handlowych oraz zachowania nabywcze i przestrzenne ich klientów.

Teaching fields

Research fields

 • social geography, spatial economy (trade malls and supermarkets, buying habits and spatial behaviors of customers, quality of life, impact of investments on the natural and the built environment, territorial self-government and local development strategies).

Selected publications (in English, French and German)

 • Rochmińska A., 2001, The lasting and historical inter-regional borderlands in Poland, 'Region and Regionalism', No 5, Łódź-Opole;
 • Rochmińska A., 2003, The lasting and historical interregional borderlands in Poland, 'European Spatial Research and Policy', Vol. 10, No 1, University of Łódź, s. 73-84; [co-author: K. Heffner];
 • Rochmińska A., (ed.), 2008, Theoretical and Empirical Researches on Services during Socio-Economic Changes, 'Space - Society - Economy' no 8, Department of Space Economy and Spatial Planning, Łódź, 207 s.
 • Rochmińska A., Sheet II. Łódź’s location within Polish political-administrative, transportation and settlement systems; [w:] The Łódź Atlas (red. Liszewski S.); Łódź, 2011. ISBN 978-83-901168-8-4. [co-authors: Klima E., Walkiewicz D.].
 • Rochmińska A., Sheet XLIX. The impact of Łódź on the regional and national socio-economic space; [w:] The Łódź Atlas (red. Liszewski S.); Łódź, 2011. ISBN 978-83-901168-8-4. [co-authors: Klima E., Kulawiak A., Suliborski A., Walkiewicz D.].
 • Rochmińska A., Tourist potential; [w:] Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S. (red.), Potentials of Poland. Introduction to socio-economic geography of Poland for foreigners; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012, s. 226-242. ISBN 978-83-937758-1-1. [współautor: Janiszewska A.].
 • Rochmińska A., The third sector potential; [w:] Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S. (red.), Potentials of Poland. Introduction to socio-economic geography of Poland for foreigners; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2012, s. 181-201. ISBN 978-83-937758-1-1.