Edyta Masierek, Ph.D.

Institute of the Built Environment and Spatial Policy
Faculty of Geographical Sciences University of Lodz
Address:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź (Poland), room: 302
Phone:
(+48)42-635-45-73
E-mail:
edyta.masierek@geo.uni.lodz.pl

Education

  • magister ekonomii - 2001, Wydział Ekonomiczno - Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: Finanse i Bankowość, specjalizacja: Inwestycje i nieruchomości; tytuł pracy magisterskiej: Kredyt hipoteczny jako jedna z form finansowania rynku nieruchomości, promotor: dr inż. Zdzisława Ledzion – Trojanowska.
  • doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu - 2011, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy doktorskiej: Teoria i praktyka zarządzania procesami rewitalizacji miast w świetle doświadczeń krajowych i zagranicznych, promotor: prof. dr. hab. Tadeusz Markowski.

Teaching fields

  • Zarządzanie procesami rewitalizacji,
  • Praktyka zarządzania projektami rewitalizacyjnymi,
  • Metody analizy przestrzennej,
  • Metody badań w gospodarce przestrzennej,
  • Planowanie rozwoju miast.

Research fields

  • revitalization, sustainable development of cities, spatial economy, investments and real estate, project management, public-private partnerships.
  • territorial cohesion of metropolitan areas;