Lidia Groeger, Ph.D., assoc. prof.

Institute of the Built Environment and Spatial Policy
Faculty of Geographical Sciences University of Lodz
Address:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź (Poland), room: 316
Phone:
(+48)42-635-45-76
E-mail:
lidia.groeger@geo.uni.lodz.pl

Education

  • magister geografii - 1988 (w zakresie gospodarki przestrzennej i planowania przestrzennego), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego;
  • doktor nauk o ziemi w zakresie geografii - 2001, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy doktorskiej: Waloryzacja przestrzeni mieszkaniowej w opiniach klientów łódzkich biur obrotu nieruchomościami; promotor: dr hab. Jerzy Dzieciuchowicz;
  • doktor habilitowany w zakresie geografii – 2014, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy: Zróżnicowanie i wartościowanie przestrzeni mieszkaniowej na przykładzie miast województwa łódzkiego;
  • profesor nauk o ziemi w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej - 2015.

Teaching fields

  • ;

Research fields

  • social geography, urban geography, spatial economy, geography of services (housing, quality of life, development of residential districts, social participation in planning, real property appraisal, public space, trade in real estate, non-market services).

Selected publications (in English, French and German)

  • Groeger L., Sheet LV. New residential areas in Łódź as in 2007; [w:] The Łódź Atlas (red. Liszewski S.); Łódź, 2011. ISBN 978-83-901168-8-4.
  • Groeger L., Specificity and new opportunities for the functioning of large housing estates in Poland [in:] Kowalczyk M. M., Cudak S. (ed.), Innovativeness at the beginning of XXI century, Studies Researches Egzemplifications, ECKO House Publishing, 2011, pp. 31-41. ISBN: 978-1-4276-5321-5.
  • Groeger L., Social valuation of city public residential space; Real Estate Management and Valuation vol. 21(2); The Polish Real Estate Scientific Society, Versita, 2013, pp. 56-63. ISSN 1733-2478.