Sławomir Kobojek, Ph.D.

Institute of the Built Environment and Spatial Policy
Faculty of Geographical Sciences University of Lodz
Address:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź (Poland), room: 104
Phone:
(+48)42-635-45-63
E-mail:
slawomir.kobojek@geo.uni.lodz.pl

Education

  • magister geografii – 1977 (w zakresie geografii, specjalność geografia fizyczna), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego;
  • doktor nauk przyrodniczych - 1986, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego; tytuł rozprawy doktorskiej: Elementy peryglacjalne w budowie geologicznej i rzeźbie północnej części Wyżyny Częstochowskiej. Promotor - prof. dr hab. Anna Dylikowa.

Teaching fields

  • ;

Research fields

  • periglacial morphogenesis, karst processes, environmental protection and development.

Selected publications (in English, French and German)

  • Kobojek S., The malacofauna of upper vistulian and holocen sediments at Błeszno near Częstochowa (southern Poland), Folia Quaternaria, 68, Kraków, 1997, s. 189-201.
  • Kobojek S., Potential of the Polish environment; Potentials of Poland. Introduction to socio-economic geography of Poland for foreigners (eds Rosińska-Bukowska M., Janiszewska A., Mordwa S.); Łódź Univeristy Press, Łódź, 2012, s. 10-50. ISBN 978-83-937758-1-1.