Strona główna

28 kwiecień 2015, 14:43:36

Konferencja Naukowa „CREATIVE VIBES Kreatywnością napędzamy gospodarkę”

Napisał: anno1

8 maja br. w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „CREATIVE VIBES Kreatywnością napędzamy gospodarkę” odbędą się warsztaty, w tym kilka dedykowanych pracownikom naukowo-dydaktycznym:

  • „Posiedzenie zespołu redakcyjnego”,
  • „Open Badges - Cyfrowe dokumentowanie kreatywności w uczeniu się”,
  • „Laboratorium Innowacji i-Lab jako miejsce wyzwalające kreatywne pomysły” - twórczość i kreatywność należą dziś do cech najbardziej oczekiwanych przez pracodawców. Ich kształtowanie i rozwój w instytucjach edukacyjnych stanowi wyzwanie dla kadry dydaktycznej i uwarunkowane jest jej nowatorstwem oraz gotowością do podejmowania działań eksperymentalnych. Wsparciem ich działań mających na celu zachęcanie do kreatywnego i twórczego rozwiązywania problemów może być laboratorium innowacji (i-Lab). W trakcie warsztatów, uczestnicy będą mieli możliwość zapoznania się z koncepcją i zasadami funkcjonowania i-Labu. Uczestnicząc w godzinnej sesji demonstracyjnej, doświadczą na czym polega innowacyjność tego rozwiązania oraz jego przewaga względem innych form pracy w grupach.

Szczegółowe opisy wszystkich znajdują się na stronie konferencji: http://bizaktywne.wz.uni.lodz.pl/konferencja/warsztaty/opisy

Zapisów można dokonać na stronie:http://bizaktywne.wz.uni.lodz.pl/konferencja/warsztaty/zapisy

Zapraszamy serdecznie
Organizatorzy konferencji