Strona główna

7 marzec 2016, 14:06:19

Podpisanie listu intencyjnego z władzami miasta

Napisał: anno1

W dniu 18 lutego 2016 r. doszło do podpisania Listu Intencyjnego pomiędzy władzami Miasta Łodzi i Uniwersytetu Łódzkiego reprezentowanymi odpowiednio przez Hannę Zdanowską i prof. dr hab. Włodzimierza Nykiela. Jego celem jest wyrażenie woli podjęcia współpracy przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych poświęconych Łodzi, które będą służyć kształtowaniu polityki przestrzennej i transportowej miasta. Wynikiem prac ma być uzyskanie wieloaspektowych analiz przestrzennych zjawisk wpływających na politykę transportową Łodzi. Ze strony Uniwersytetu Łódzkiego realizację zadań z tym związanych podejmie Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego przy współpracy Wydziału Nauk Geograficznych.