Strona główna

9 styczeń 2015, 14:09:00

Wykład otwarty prof. Anny Geppert z Uniwersytetu Paryż IV-Sorbona

Napisał: anno1
Wykład otwarty prof. Anny Geppert z Uniwersytetu Paryż IV-Sorbona

Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego zapraszają na wykład otwarty prof. Anny Geppert z Uniwersytetu Paryż IV-Sorbona.
Wykład pt. "Wyzwania zrównoważonego rozwoju a planowanie przestrzenne we Francji" odbędzie się 19.01.2015 r. w auli N19/20 (ul. Narutowicza 88) w godz. 14:00-16:00

Zainteresowania naukowe prof. Anny Geppert - geografa i planisty przestrzennego, koncentrują się wokół zagadnień planowania strategicznego, planowania i polityki przestrzennej w wymiarze ponadnarodowym, rozwoju zrównoważonego oraz dziedzictwa kulturowego. Prof. Geppert jest dyrektorem studiów na kierunku Urbanistyka i Planowanie Przestrzenne na Uniwersytecie Paryż IV - Sorbona. Jest ona również członkiem komisji ds. nadawania tytułów i stopni naukowych oraz oceniających jakość programów kształcenia  we Francji i Holandii (Conseil National des Universités - CNU, Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur- AERES oraz Quality Assurance Agency - QANU). W latach 2007-2011 pełniła funkcję Sekretarza Generalnego AESOP - Stowarzyszenia Europejskich Szkół Planowania.  Prof. Anna Geppert jest także członkiem rad naukowych czasopism związanych z geografią i planowaniem przestrzennym - Territoires en mouvement, European Spatial Research and Policy oraz Megaron.

W ramach wizyty na UŁ, prof. Anna Geppert prowadzi zajęcia ze studentami międzywydziałowego kierunku gospodarka przestrzenna oraz uczestnikami studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Geograficznych.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.