Dydaktyka

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej uczestniczy w procesie dydaktycznym na kierunku geograficznym. W latach 1991–2000 współprowadził na studiach magisterskich specjalizację 'kształtowanie i ochrona środowiska geograficznego’. Od 2000 r. Instytut prowadził samodzielnie specjalizację ‘zagospodarowanie środowiska i samorząd terytorialny’ na kierunku geograficznym.

W 2006 r. IZŚiPP, we współpracy z Katedrą Zarządzania Miastem i Regionem (Wydział Zarządzania UŁ), uruchomił nowy międzywydziałowy (Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania) kierunek studiów ‘gospodarka przestrzenna’. Od 2007 r. na kierunku ‘gospodarka przestrzenna’ prowadzony jest nabór zarówno na studia licencjackie jak i magisterskie.