Działalność naukowa

Zakres zainteresowań naukowych Instytutu Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej - ukierunkowanych na badania prowadzone w obrębie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej - określają następujące zagadnienia:

 • rozwój przestrzenny obszarów miejskich i wiejskich, polityka przestrzenna i planowanie przestrzenne;
 • rozwój lokalny i gospodarka przestrzenna, struktura i funkcje miast i ich rola w sieci osadniczej;
 • metropolie i obszary metropolitalne;
 • rewitalizacja obszarów miejskich;
 • fizjografia i środowiskowe uwarunkowania rozwoju przestrzennego;
 • struktura przestrzenna i lokalizacja działalności gospodarczej;
 • przestrzenne aspekty budownictwa;
 • geografia przemysłu;
 • geografia transportu;
 • geografia emigracji polskiej.

IZŚiPP jest organizatorem, bądź współorganizatorem wielu konferencji naukowych. W 1993 r. kierował organizacją (we współpracy z innymi Katedrami i Zakładami UŁ) VII Kongresu Association of European Schools of Planing poświęconemu tematowi Planning and environment in transforming Europe, w którym udział wzięło blisko trzystu uczestników z dwudziestu ośmiu krajów. W latach 1994–2003 Instytut była organizatorem (współorganizatorem) m.in. cyklu ośmiu międzynarodowych konferencji naukowych poświęconych problematyce gospodarki przestrzennej. Od 2004 r. IZSiPP współorganizuje (wraz z Katedrą Gospodarki Przestrzennej Akademii Ekonomicznej w Katowicach) cykl corocznych konferencji naukowych poświęconych problematyce małych miast.
Instytut uczestniczy w realizacji międzynarodowych projektów, m.in. w latach 1994–1997 brał udział i ze strony polskiej koordynował realizację projektu ‘kształcenie kadr dla potrzeb gospodarki miejskiej’ w ramach programu Tempus we współpracy z Uniwersytetem Paryż VIII, Ecole Nationale des Travaux Public d’Etat w Lyonie, Politechniką Berlińską, Uniwersytetem Karola III w Madrycie oraz Politechniką w Bari. W latach 2000–2004 IZSiPP, we współpracy z Uniwersytetem w Utrechcie, uczestniczył w realizacji programu badawczego Contemporary tendencies in spatial patterns of economic development in the Netherlands and Poland.
Instytut realizuje projekty we współpracy i na zlecenie administracji oraz władz samorządowych. Między innymi przygotowano raporty i ekspertyzy na potrzeby władz samorządowych Łodzi (Funkcje łódzkiego obszaru metropolitalnego, Łódź 2004; Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Łodzi, Łódź 2005), Szadku (Zmiany granic Szadku, Szadek 2002), Skierniewic (Zmiany granic Skierniewic, Skierniewice 2005), a w 2007 r. podjęto realizację projektu na rzecz miasta i gminy Stryków.
IZSiPP publikuje zwarte wydawnictwa naukowe, zarówno w formie pojedynczych tomów, serii wydawniczych, jak i czasopism. Z inicjatywy i z udziałem pracowników Instyturtu wydawane jest m.in. międzynarodowe czasopismo European Spatial Research and Policy (od 1994) we współpracy z Uniwersytetem w Gröningen (Holandia), Uniwersytetem Zachodniej Anglii w Bristolu (Wielka Brytania) i Uniwersytetem Komańskiego w Bratysławie (Słowacja); później do tej inicjatywy dołączył Uniwersytet im. Karola w Pradze (Czechy). W 2001 r. pracownicy Instytutu uruchomili publikację rocznika Biuletyn Szadkowski (we współpracy z miastem i gminą Szadek), a w 2012 rocznika Biuletyn Uniejowski (we współpracy z miastem i gminą Uniejów).

Dorobek Instytutu stanowią m.in. takie opracowania zbiorowe opublikowane w formie książkowej jak:

 • Urban space management. The case of Łódź, [red. T. Marszał], UŁ, Łódź 1996;
 • Local economy and urban development in Poland, [red. T. Marszał], Wyd. UŁ, Łodź 2000;
 • Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Łodzi, [red. T. Marszał], Biuletyn KPZK PAN z. 203, Warszawa 2002;
 • Przemysł w przestrzeni lokalnej, [red. T. Marszał], Wyd. UŁ, Łódź 2003;
 • Budownictwo w przestrzeni lokalnej, [red. T. Marszał], Wyd. UŁ, Łódź 2003;
 • Leksykon sołectw w gminie Szadek, [red. T. Marszał], Łódź-Szadek 2004;
 • Gospodarka w przestrzeni polskich miast, [red. T. Marszał], Biuletyn KPZK PAN z. 216, Warszawa 2005;
 • Łódź - wybrane zagadnienia z zagospodarowania przestrzennego, [red. T. Marszał], Wyd. UŁ, Łódź 2006;
 • Lamprecht M., Marszał T. (red.), Skierniewice - struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju, wyd. UŁ, Łódź 2009, 171 s.
 • Lamprecht M., Marszał T. (red.), Monografia miasta i gminy Stryków, Stryków 2009, 316 s.
 • Marszał T. (red.), Struktura funkcjonalna małych miast, wyd. UŁ, Łódź 2009 , 137 s.
 • Marszał T. (red.), Funkcja przemysłowa małych miast, Wyd. UŁ, Łódź 2009, 128 s.
 • Marszał T. (red.), Funkcja usługowa małych miast, Wyd. UŁ, Łódź 2009, 138 s.
 • Habrel M., Marszał T. (eds) Economic and social functions of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, 129 s.;
 • Habrel M., Marszał T. (eds), Spatial development of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, 132 s.;
 • Habrel M., Marszał T. (eds), Urban management and territorial organisation the case of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, 102 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Gospodarka małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 153 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 200 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 180 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T. (red.), Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 132 s.
 • Bartosiewicz B., Kowara S., Milewska-Osiecka K., Nalewajko J., Ogrodowczyk A., Turczyn M., Ulańska J., Leksykon sołectw gminy Zduńska Wola, Łódź- Zduńska Wola, 2011, s. 143.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (red.), Studia KPZK PAN. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego t. 147; Warszawa, 2012, s. 1-186. ISBN 978-83-89693-54-9 ISSN 0079-3507.
 • Marszał T., Szadkowski Słownik Biograficzny. Średniowiecze i renesans, Łódź, 2012, s. 187s. ISBN 978-83-7525-733-5.