Inne publikacje pracowników Katedry

Marszał T.,
Szadek monografia miasta,
Zarząd Gminy i Miasta Szadek, Szadek 1995
[Spis treści i wstęp]
Marszał T. (ed.),
Urban space management. The case of Łódź,
Ośrodek Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Łódź 1996
[Spis treści i wstęp]
Marszał T. (ed.),
Local economy and urban development in Poland,
Ośrodek Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego, Łódź 2000
[Spis treści i wstęp]
Marszał T.,
Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX wieku. Sylwetki,
Wyd. UŁ, Łódź-Warszawa-Kraków 2001
[Spis treści i wstęp]
Marszał T. (red.),
Gospodarka w przestrzeni lokalnej. Budownictwo w przestrzeni lokalnej,
Wyd. UŁ, Łódź 2003
[Spis treści i wstęp]
Marszał T. (red.),
Gospodarka w przestrzeni lokalnej. Przemysł w przestrzeni lokalnej,
Wyd. UŁ, Łódź 2003
[Spis treści i wstęp]
Marszał T., Heffner K. (red.),
Gospodarka w przestrzeni lokalnej. Środowiskowe uwarunkowania rozwoju lokalnego,
Wyd. UŁ, Łódź 2004
[Spis treści i wstęp]
Marszał T. (red.),
Leksykon sołectw w gminie Szadek,
Gmina i miasto Szadek,
Łódź-Szadek 2004
[Spis treści i wstęp]
Heffner K., Marszał T. (red.),
Małe miasta - studium przypadków,
Wyd. UŁ, Łódź 2005
[Spis treści i wstęp]
Marszał T. (red.),
Łódź wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego,
Wyd. UŁ, Łódź 2006
[Spis treści i wstęp]
Lamprecht M., Marszał T. (red.),
Skierniewice. Struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju,
Wyd. UŁ, Łódź 2006
[Spis treści i wstęp]
Marszał T. (red.),
Funkcja przemysłowa małych miast,
Wyd. UŁ, Łódź 2009
[Spis treści i wstęp]
Marszał T. (red.),
Funkcja usługowa małych miast,
Wyd. UŁ, Łódź 2009
[Spis treści i wstęp]
Lamprecht M., Marszał T. (red.),
Monografia miasta i gminy Stryków
Urząd Miasta-Gminy Stryków, WIST, Łódź 2009
[Treść monografii]
Marszał T. (red.),
Struktura funkcjonalna małych miast,
Wyd. UŁ, Łódź 2009
[Spis treści i wstęp]
Milewska-Osiecka K.,
Budownictwo mieszkaniowe w aglomeracji Łódzkiej (zróżnicowanie i struktura przestrzenna po roku 1994),
Wyd. UŁ, Łódź 2010
[Spis treści i wstęp]
Habrel M., Marszał T. (red.),
Economic and social functions of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century,
Wyd. UŁ, Łódź 2010
[Spis treści i wstęp]
Habrel M., Marszał T. (red.),
Spatial development of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century,
Wyd. UŁ, Łódź 2010
[Spis treści i wstęp]
Habrel M., Marszał T. (red.),
Urban management and territorial organisation the case of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century,
Wyd. UŁ, Łódź 2010
[Spis treści i wstęp]
Bartosiewicz B.,
Zróżnicowanie i determinanty rozwoju infrastruktury komunalnej w regionie łódzkim,
Wyd. UŁ, Łódź 2010
[Spis treści i wstęp]
Bartosiewicz B., Marszał T. (red.),
Gospodarka małych miast,
Wyd. UŁ, Łódź 2011
[Spis treści i wstęp]
Bartosiewicz B., Marszał T. (red.),
Kierunki i uwarunkowania rozwoju
małych miast
,
Wyd. UŁ, Łódź 2011
[Spis treści i wstęp]
Marszał T. Lamprecht M.,
Milewska-Osiecka K., Nowak A.,
Ogrodowczyk A., Turczyn M.,
Leksykon sołectw w gminie Zapolice,
Wyd. UŁ, Łódź 2011
[Spis treści i wstęp]
Bartosiewicz B. (red.),
Leksykon sołectw gminy Zduńska Wola
Uniwersytet Łódzki, Łódź-Zduńska Wola 2011
[Spis treści i wstęp]
Bartosiewicz B., Marszał T. (red.),
Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski,
Wyd. UŁ, Łódź 2011
[Spis treści i wstęp]
Kozłowski S., Wojnarowska A.,
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne,
Wyd. UŁ, Łódź 2011
[Spis treści i wstęp]
Wojnarowska A.,
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne,
Wyd. UŁ, Łódź 2011
[Spis treści i wstęp]
Bartosiewicz B., Marszał T. (red.),
Struktura przestrzenna małych miast,
Wyd. UŁ, Łódź 2011
[Spis treści i wstęp]
Mularska-Kucharek M.,
Kapitał społeczny a postawy i działania przedsiębiorcze mieszkańców Łodzi,
Wyd. UŁ, Łódź 2012
[Spis treści i wstęp]
Marszał T.,
Szadkowski słownik bibliograficzny. Średniowiecze i Renesans,
Wyd. UŁ, Łódź 2012
[Spis treści i wstęp]
Habrel M., Kobojek E. (red.),
Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Historical outline and natural environment
Wyd. UŁ, Łódź 2013
[Spis treści i wstęp]
Habrel M., Kobojek E. (red.),
Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Spatial devolopment and functional structure
Wyd. UŁ, Łódź 2013
[Spis treści i wstęp]
Habrel M.,
Mularska-Kucharek M. (red.),
Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Structure and social space
Wyd. UŁ, Łódź 2013
[Spis treści i wstęp]
Mularska-Kucharek M.,
Kapitał społeczny a jakość życia,
Wyd. UŁ, Łódź 2013
[Spis treści i wstęp]
Habrel M., Bartosiewicz B. (red.),
Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Structure and economic space
Wyd. UŁ, Łódź 2014
[Spis treści i wstęp]
Kobojek E., Marszał T. (red.),
Natural environment of Poland and its protection in Łódź University geographical research
Wyd. UŁ, Łódź 2014
[Spis treści i wstęp]
Kobojek E., Marszał T. (red.),
Origin of relief of central Poland and its anthropogenic transformation in Łódź University geographical research
Wyd. UŁ, Łódź 2014
[Spis treści i wstęp]
Marszał T. (red.),
Society and space in contemporary Poland in Łódź University geographical research
Wyd. UŁ, Łódź, 2014
[Spis treści i wstęp]
Marszał T. (red.),
Spatial development of contemporary Poland in Łódź University geographical research Wyd. UŁ, Łódź 2014
[Spis treści i wstęp]
Mularska-Kucharek M.,
Social capital and quality of life,
Wyd. UŁ, Łódź 2014
[Spis treści i wstęp]
Mularska-Kucharek M.,
The role of social capital in the development of entrepreneurship,
Science Publishing Group
New York 2015
[Spis treści i wstęp]
Borowska-Stefańska M.,
Zagospodarowanie terenów zagrożonych powodziami w województwie łódzkim,
Wyd. UŁ, Łódź 2015
[Spis treści i wstęp]
Wiśniewski S.,
Zróżnicowanie dostępnośći transportowej miast w województwie łódzkim,
Wyd. UŁ, Łódź 2015
[Spis treści i wstęp]