mgr Dominik Nogala

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 201F
Telefon:
E-mail:
dominik.nogala@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
dominik.nogala@geo.uni.lodz.pl poniedziałek 12-14 wtorek 10-12

Wykształcenie

 • magister gospodarki przestrzennej - 2016, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;
 • w trakcie realizacji rozprawa doktorska, promotor: prof. dr hab. T. Marszał.

Zainteresowania badawcze

 • gospodarka przestrzenna, urbanistyka

Zainteresowania pozanaukowe

 • podróże, sport, fotografia, teatr

Prowadzone przedmioty

 • Podstawy gospodarki przestrzennej
 • Wstęp do gospodarki przestrzennej
 • Systemy infrastruktury technicznej
 • Pracowania magisterska
 • Polityka przestrzenna
 • Metody analizy przestrzennej
 • Ćwiczenia terenowe - przyrodnicze podstawy gospodarki przestrzennej

Nagrody i wyróżnienia

 • listy gratulacyjne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim: 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016;
 • nagroda z rąk Prezydenta Miasta Sieradza w 2014 i 2016 roku za wybitne osiągnięcia w nauce w ramach Miejskiego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionej Młodzieży;
 • stypendium firmy XEROX w ramach projektu Młodzi w Łodzi.

Uczestnictwo w konferencjach

 • Wrocław, 25-26.09.2017 r., Konferencja Naukowa „Gospodarka przestrzenna, stan obecny i wyzwania - ujęcie interdyscyplinarne”;
 • Łódź, 23-24.06.2017 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Innowacyjne Działania w obszarze Zarządzania i Marketingu”;
 • Łódź, 1.06.2017 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Miasto² - Zintegrowany rozwój miast”;
 • Łódź, 26.04.2017r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Wzorce rozwoju lokalnego - lokalna polityka przestrzenna”, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Regionalnego UŁ;
 • Poznań, 9-7.04,2017 r., Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Dzień planisty - nowoczesne wizje przestrzeni miejskiej”;
 • Łódź, 24.03.2017 r.; Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Nowe Trendy Marketingu”.

Publikacje

 • Nogala D., Nowicki P., Lokalizacja i zamiany przestrzenne wsi w XX wieku w dolinie Warty w okolicach Uniejowa, Biuletyn Uniejowski T.4 (red. Kobojek E.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 95-111. ISSN 2299-8403, e-ISNN 2499-8319.
 • Nogala D., Kilka faktów z historii Charłupi Wielkiej, Na Sieradzkich Szlakach nr 1/2016, Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Sieradz, Sieradz 2016, s. 54-55, ISNN 1232-2695.