mgr Kalina Pędziwiatr

Błąd przy przetwarzaniu wyników.

Wykształcenie

 • magister geografii - 2013, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;
 • magister zarządzania - 2014, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;
 • studia podyplomowe „Geoinformacja – Systemy informacji geograficznej w praktyce” – 2016, Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Matematyki i Informatyki UŁ,
 • kurs „Wprowadzenie do e-kształcenia” – 2014, Międzywydziałowy Zakład Nowych Mediów i Nauczania na Odległość UŁ,
 • w trakcie realizacji rozprawa doktorska, promotor dr hab. Agnieszka Rochmińska.

Zainteresowania badawcze

 • tożsamość terytorialna, rozwój lokalny, geografia przemysłu (głównie górnictwo odkrywkowe węgla brunatnego), planowanie przestrzenne, GIS.

Nagrody i wyróżnienia

 • listy gratulacyjne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012.

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Łódzkim

 • wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów Wydziału Nauk Geograficznych UŁ ( od 2014);
 • członek Studenckiego Koła Naukowego „Piksel” (od 2012).

Publikacje

 • Pędziwiatr K., 2014, Przegląd dorobku Profesora Jerzego Dzieciuchowicza z zakresu studiów nad kierunkami oraz czynnikami przemian struktury przestrzennej usług; [w:] Klima E. (red.), Przemiany w sferze zachowań demograficznych w okresie przekształceń społeczno-gospodarczych, Space-Society-Economy No. 13; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, s. 299-310. ISSN: 1733-3180.
 • Pędziwiatr K., 2014, Wpływ Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów na zagospodarowanie przestrzenne gmin Rząśnia i Szczerców w ocenie mieszkańców, Prace Geograficzne, Zeszyt 138, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 81-94.
 • Pędziwiatr K., Jaros I., 2014, Rewitalizacja Centrum Łodzi perspektywą jego nowego rozwoju; [w:] Wolaniuk A. (red.), Centra i peryferie w okresie transformacji ustrojowej, XXVII Konwersatorium Wiedzy o Mieście; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, s. 219-228. ISBN: 978-83-7969-554-6, e-ISBN: 978-83-7969-610-9.