mgr Andrzej Nowak

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 310
Telefon:
42-635-45-81
E-mail:
andrzej.nowak@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
do uzgodnienia przez e-mail

Wykształcenie

 • magister geografii - 2001 (specjalizacja: kształtowanie i ochrona środowiska geograficznego), Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego;
 • w trakcie realizacji rozprawa doktorska pt.: Lokalizacja i zagospodarowanie stacji benzynowych na terenach zurbanizowanych aglomeracji łódzkiej

Zainteresowania badawcze

 • geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, zagospodarowanie przestrzenne, struktura przestrzenna usług rynkowych, geograficzne systemy informacji, metody statystyczne w badaniach geograficznych.

Nagrody i wyróżnienia

 • nagroda burmistrza Urzędu Miasta i Gminy Szadek w konkursie na najlepszą pracę dyplomową poświęconą Ziemi Szadkowskiej (2001);
 • opiekun prac magisterskich nagrodzonych przez Towarzystwo Urbanistów Polskich - Oddział w Łodzi (2005, 2007).

Uczestnictwo w Konferencjach

Publikacje

 • Nowak A., Zasoby a jakość wód powierzchniowych gminy Szadek, Biuletyn Szadkowski t.1, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2001, s. 101–111;
 • Marszał T., Milewska K., Molenda J., Nowak A., Turczyn M., Granice Szadku – ocena i propozycje zmian, Biuletyn Szadkowski t.2, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2002, s. 73–90;
 • Nowak A., Użytkowanie ziemi, układ przestrzenny i infrastruktura techniczna sołectwa Tarnówka w gminie Szadek, Biuletyn Szadkowski t.2, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2002, s. 143–148;
 • Nowak A., Zasoby a jakość wód podziemnych w gminie Szadek, Biuletyn Szadkowski t.2, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2002, s. 105–111;
 • Nalewajko J., Nowak A., Stacje benzynowe jako element struktury przestrzennej Łodzi, [w:] T. Marszał (red.) Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Łodzi, Biuletyn KPZK PAN z. 203, Warszawa 2003, s. 99–108;
 • Nowak A., Baza materialna wyższych uczelni i jej rozmieszczenie w przestrzeni Łodzi [w:] T. Marszał (red.) Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Łodzi, Biuletyn KPZK PAN z. 203, Warszawa 2003, s. 109–124;
 • Nowak A., Problemy gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich- przykład gminy Szadek, Biuletyn Szadkowski t.3, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2003, s. 111–118;
 • Nowak A., Borki Prusinowskie, [w:] T. Marszał (red.) Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź–Szadek 2004, s. 29–32;
 • Kopacki R., Nowak A., Założenie dworsko-folwarczno-parkowe w Prusinowicach, Biuletyn Szadkowski t.4, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2004, s. 31–46;
 • Lamprecht M., Nowak A., opracowanie kartograficzne do publikacji: T. Marszał (red.) Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź-Szadek 2004, ss. 134;
 • Nowak A., Karczówek, [w:] T. Marszał (red.) Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź-Szadek 2004, s. 53–56;
 • Nowak A., Piaski, [w:] T. Marszał (red.) Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź-Szadek 2004, s. 81–84;
 • Nowak A., Prusinowice, [w:] T. Marszał (red.) Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź-Szadek 2004, s. 85–88;
 • Nowak A., Tarnówka, [w:] T. Marszał (red.) Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź-Szadek 2004, s. 111–114;
 • Nowak A., Wilamów, [w:] T. Marszał (red.) Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź-Szadek 2004, s. 121–124;
 • Nowak A., Parki miejskie w przestrzeni Łodzi, [w:] T. Marszał (red.) Łódź - wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, s. 31–48;
 • Nowak A, Rozmieszczenie stacji benzynowych w przestrzeni Łodzi, [w:] T. Marszał (red.) Łódź - wybrane zagadnienia zagospodarowania przestrzennego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, s. 179–195.
 • Nowak A., Turczyn M., Nowe inwestycje usługowe na tle na tle rozwju funkcji usługowej w małych miastach województwa łódzkiego od roku 1995, [w:] Marszał T. [red.], Funkcja usługowa małych miast, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009, s. 71-87;
 • Nowak A., Ciołek [w:] Lamprecht M., Marszał T. (red.), Monografia Miasta i Gminy Stryków, Urząd Miasta i Gminy Stryków & WIST, Łódź, 2009, s. 28-32;
 • Nowak A., Gozdów [w:] Lamprecht M., Marszał T. (red.), Monografia Miasta i Gminy Stryków, Urząd Miasta i Gminy Stryków & WIST, Łódź, 2009, s. 47-52;
 • Nowak A., Koźle [w:] Lamprecht M., Marszał T. (red.), Monografia Miasta i Gminy Stryków, Urząd Miasta i Gminy Stryków & WIST, Łódź, 2009, s. 64-70;
 • Nowak A., Osse [w:] Lamprecht M., Marszał T. (red.), Monografia Miasta i Gminy Stryków, Urząd Miasta i Gminy Stryków & WIST, Łódź, 2009, s. 93-98;
 • Nowak A., Wrzask [w:] Lamprecht M., Marszał T. (red.), Monografia Miasta i Gminy Stryków, Urząd Miasta i Gminy Stryków & WIST, Łódź, 2009, s. 147-151;
 • Nowak A., Zagłoba [w:] Lamprecht M., Marszał T. (red.), Monografia Miasta i Gminy Stryków, Urząd Miasta i Gminy Stryków & WIST, Łódź, 2009, s. 156-160;
 • Nowak A., Stryków na mapie regionu [w:] Lamprecht M., Marszał T. (red.), Monografia Miasta i Gminy Stryków, Urząd Miasta i Gminy Stryków & WIST, Łódź, 2009, s. 300-316.