dr inż arch. Anna Wojnarowska

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 103
Telefon:
42-635-45-54
E-mail:
anna.wojnarowska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
WTOREK, ŚRODA 12:00-13:00

Wykształcenie

 • magister inżynier architekt – 1986, Wydział Architektury Politechniki Wrocławskiej
 • doktor inżynier architekt - 2004, Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej, tytuł rozprawy doktorskiej: Wpływ lokalizacji przemysłu energetycznego i wydobywczego węgla brunatnego na rozwój miasta i jego centrum. Analiza wybranych przykładów z terenu Polski, Czech i Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem Bełchatowa; promotor: prof. zw. dr hab. inż. arch. K. Pawłowski

Zainteresowania badawcze i zawodowe

 • rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich, rewitalizacja obiektów i terenów poprzemysłowych, projektowanie urbanistyczne, projektowanie architektoniczne, rozwój zrównoważony, jakość życai, atrakcyjność miasta, jakość przestrzeni miejskiej.

Ważniejsze funkcje pełnione w krajowych i zagranicznych organizacjach naukowych itp.

Przynależność do organizacji zawodowych i stowarzyszeń:
 • Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP – 1987 -2012
 • Izba Architektów Rzeczpospolitej Polskiej – od 2002 roku
 • Towarzystwo Urbanistów Polskich Oddział Łódzki – od 2004 roku
 • Izba Urbanistów – od 2007 roku

Nagrody i wyróżnienia

 • I nagroda realizacyjna (1998) w konkursie zamkniętym urbanistyczno-architektonicznym SARP na zagospodarowanie placu rynkowego w Szczercowie (współautor: mgr inż. arch. Zenon Kałuża)
 • Wyróżnienie Ministra Infrastruktury w konkursie na prace magisterskie, doktorskie i habilitacyjne (2005) za pracę doktorską pt. Wpływ lokalizacji przemysłu energetycznego i wydobywczego węgla brunatnego na rozwój miasta i jego centrum. Analiza wybranych przykładów z terenu Polski, Czech i Niemiec, ze szczególnym uwzględnieniem Bełchatowa.
 • Nagroda Dziekana Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska  za zaangażowanie w pracę organizacyjną na rzecz Wydziału 2005
 • I miejsce w plebiscycie absolwentów studiów I stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego na najlepszego nauczyciela akademickiego (2010, 2011)
 • I miejsce w plebiscycie absolwentów studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego na najlepszego nauczyciela akademickiego (2011, 2012, 2013)
 • II miejsce w plebiscycie absolwentów studiów II stopnia na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego na najlepszego nauczyciela akademickiego (2010)

WYBRANE OPRACOWANIA URBANISTYCZNE

Ważniejsze projekty architektoniczno-budowlane

 • Projekt architektoniczno-budowlany budynku administracyjnego firmy ODSI w Piotrkowie Trybunalskim (1999)
 • Projekt realizacyjny przebudowy i wyposażenia placu rynkowego w Szczercowie (1999-2000)
 • Projekt architektoniczno-budowlany Gimnazjum Publicznego i rozbudowy sali sportowej przy Zbiorczej Szkole Podstawowej w Ruścu (2000)
 • Projekt architektoniczno-budowlany Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego (2004 -2005)
 • Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 9 w Kutnie (2005-2006)
 • Projekt architektoniczno-budowlany dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Kutnie (2005-2006)
 • Projekt architektoniczno-budowlany rozbudowy Banku Spółdzielczego w Ruścu (2007)
 • Projekt architektoniczno-budowlany obiektu handlowo-usługowego w Bełchatowie (2009)

Publikacje

 • Wojnarowska A., Strumiłło K., 2002, Przestrzenie publiczne w centrum miasta jako obszary komunikacji pieszej, a zarazem miejsce komunikacji publicznej, publikacja materiałów konferencyjnych, VIII Ogólnopolska i II Międzynarodowa Konferencja IPU w Krakowie nt. Przestrzeń dla komunikacji w mieście, 10-12. 05. Instytut Projektowania Urbanistycznego Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej.
 • Wojnarowska A., 2006, Rewitalizacja centrum Bełchatowa, [w:] Walczak B., (red.) Rewitalizacja miast poprzemysłowych. Rola dziedzictwa kulturowego, Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA Łódź 2004, Łódź
 • Wojnarowska A., 2006, Spatial aspects of the revitalisation process - Integrated Revitalisation Programme PROREVITA for Lodz central areas, [w:] Markowski T., Turała M., (red.) New Members – New Challenges for the European Regional Development Strategy, Studia Regionalia,, Polish Academy of Science, Committee for Spatial Economy and Regional Planning, Warszawa
 • Wojnarowska A., 2006, Bariery urbanistyczne rewitalizacji. Wnioski na tle opracowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Obszarów Centralnych Łodzi, [w:] Ossowicz T., Zipser T., (red.) Urbanistyka w działaniu. Teoria i praktyka, Materiały II Kongresu Urbanistyki Polskiej, Wrocław 6-8 września 2006, Wrocław, s.376-387.
 • Wojnarowska A., 2006, Koncepcja firmy BIG-Staedtebau przekształcenia zespołu Księżego Młyna w Łodzi w kompleks kultury/ kongresów/ mediów/ designu i mieszkalnictwa, [w:] Markowski T., (red.) Rewitalizacja Kompleksu Księżego Młyna, Biuletyn KPZK, z. 229, CD-ROM, Warszawa,  s. 95-105.
 • Wojnarowska A., 2008, Zintegrowany program rewitalizacji obszarów centralnych Łodzi – etap I, [w:] Walczak B., (red.) Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA Łódź 2006, Łódź
 • Wojnarowska A., 2009, rec.: Jiri Kern, Jan Malinovsky and Jan Suchacek, Learning Regions in Theory and Practice, European Spatial Research and Policy No. 2/2009, vol. 16, Łódź,  s. 111–113.
 • Wojnarowska A., Bartosiewicz B, Kowara S., 2009, Spatial and functional conditions of future development of the historical workers’ housing estates – within the frame of regeneration process of Lodz post-industrial heritage, [w:] T. Markowski, M. Turała (red.), Theoretical and practical aspects of urban and regional development, Studia Regionalia KPZK PAN, vol.24, Warsaw,  p. 181-194.
 • Wojnarowska A., 2010, Koncepcje programowo-przestrzenne zagospodarowania zabytkowych zespołów zabudowy familijnej w Łodzi, [w:] J. Słodczyk, E. Szafranek (red.), Koncepcje i instrumenty zarządzania procesami rozwoju i rewitalizacji miast, Studia Miejskie, t.1, Opole,  s. 343-354.
 • Wojnarowska A., 2010, Physiognomy and architecture of big cities - the case of Poland [w:] M. Habrel, T. Marszał (red.) Spatial development of Polish and Ukrainian big Cities at the beginning of 21st century, UŁ, Łódź, s. 19-34.
 • Wojnarowska A., 2011, Rewitalizacja obszarów centralnych Poczdamu; "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Seria Architektura i Urbanistyka" z. 24 Tożsamość miasta w dobie globalizacji (red. Zaniewska H., Kołata J.); Łódź, s. 65-73. ISSN 1507-6407.
 • Wojnarowska A., 2011, Revitalisation of Potsdam’s Central Area: Regaining the Identity of the City; "European Spatial Research and Policy" Vol. 18, no 1 (red. Marszał T.); Łódź, s. 89-100. ISSN: 1231-1952.
 • Kozłowski S., Wojnarowska A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Zagadnienia teoretyczne; Łódź,  s. 1-160. ISBN: 978-83-7525-580-5.
 • Wojnarowska A., 2011, Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miejskich. Przykłady praktyczne; Łódź, s. 1-226. ISBN: 978-83-7525-557-7.
 • Wojnarowska A., 2011, Rewitalizacja terenów śródmiejskich, [w:] Przegląd Urbanistyczny, Tom III/ s. 38-40
 • Wojnarowska A., 2012, Drugie życie obiektów i terenów poprzemysłowych, cz. I, Ecomanager, 1-2/2012, s. 46-48
 • Wojnarowska A., 2012, Drugie życie obiektów i terenów poprzemysłowych, cz. II, Ecomanager, 3/2012, s. 46-48
 • Habrel M., Wojnarowska A., 2013, Preface, [w:] Lviv and Lodz at the Turn of 20th Century - Spatial Development and Functional Structure of Urban Space, Łódź, p.7-10 ISBN 978-83-7525-956-8
 • Habrel M., Wojnarowska A. (eds.), Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Spatial development and functional structure of urban space (red. Habrel M., Wojnarowska A.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 1-197. ISBN 978-83-7525-956-8.
 • Lamprecht M., Wojnarowska A., The structure of urban space in Łódź; [w:] Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Spatial development and functional structure of urban space (red. Habrel M., Wojnarowska A.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 165-190. ISBN 978-83-7525-956-8.
 • Wojnarowska A., Revitalization of historic workers' estates as an instrument of achieving spatial and social cohesion of city - the case study of Księży Młyn in Lodz; Studia Regionalia KPZK PAN vol. 38. Spatial inequality and cohesion (red. Marszał T., Pielesiak I.); Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2013, s. 105-119. ISBN 978-83-63563-25-7; ISSN 0860-3375.
 • Wojnarowska A., Revitalization of urban space of Łódź; [w:] Lviv and Łódź at the turn of 20th century. Spatial development and functional structure of urban space (red. Habrel M., Wojnarowska A.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2013, s. 101-128. ISBN 978-83-7525-956-8.
 • Wojnarowska A., Przestrzeń publiczna Uniejowa ; [w:] Biuletyn Uniejowski T. 4 (red. Kobojek E.); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2015, s. 25-44. ISSN 2299-8403, e-ISSN 2499-8319.
 • Wojnarowska A., Jakość przestrzeni publicznej centrum miasta. Przykład miast średnich regionu łódzkiego; Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2017, 396 s. ISBN 978-83-8088-653-7.

Tłumaczenia w publikacjach

 • Piroska Vaczi, Rola kultury w opuszczonym regionie przemysłowym – projekt pilotażowy węgierskiego Urzędu Dziedzictwa Kulturowego [w:] Rewitalizacja miast poprzemysłowych. Rola dziedzictwa kulturowego, Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA Łódź 2004, Łódź 2006.
 • Borut Juvanec, Domen Zupancic, Maj Juvanec, Dewastacja jako wyzwanie: Jesenice i ich niedostrzegany potencjał [w:] Rola dziedzictwa kulturowego, Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA Łódź 2004, Łódź 2006.
 • Ursula von Petz, Wprowadzenie nowego krajobrazu Ruhry: Międzynarodowa Wystawa Budwnictwa (IBA) Emscher Park 1989-1999 [w:] Rewitalizacja miast poprzemysłowych. Rola dziedzictwa kulturowego, Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA Łódź 2004, Łódź 2006, s. 454-460.
 • Dorothe Boesler, Ocena oddziaływania na środowisko w planowaniu dziedzictwa kulturowego i planowaniu miejskim [w:] Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA Łódź 2006, Łódź 2007.
 • Hanne Lore Vandorpe, Dwa podejścia do rewitalizacji jako nośnika tożsamości i rozwoju miasta Gandawa [w:] Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA Łódź 2006, Łódź 2007.
 • Tiziano Cattaneo, Odnowa miejska i rewitalizacja budynków – wspólna metodologia kultury architektonicznej i projektowej [w:] Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA Łódź 2006, Łódź 2007.
 • Elvira Petroncelli, Rozwój systemu tranzytowego i rewitalizacja miejska w obszarze metropolitalnym Neapolu [w:] Rewitalizacja – nośnik tożsamości i rozwoju obszarów metropolitalnych, Międzynarodowa Konferencja PRO-REVITA Łódź 2006, Łódź 2007.

INNE

 • Praktyka zawodowa projektowa w roku 1983 i 1985 w biurze projektów firmy SUTER&SUTER, Wiedeń
 • Udział w Pierwszym Regionalnym Forum Innowacyjnym, LORIS Regionalna Strategia Innowacji Województwa Łódzkiego, jako przedstawiciel Instytutu Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Grupa robocza 6: „Struktura gospodarcza i kierunki przyszłego rozwoju”, czerwiec 2003
 • Ekspert ZPORR z listy Marszałka Województwa Łódzkiego 2004-2007
 • Prace w zespole „Planowanie” w Urzędzie Miasta Łodzi nad propozycjami zmian do założeń projektu ustawy o rewitalizacji z 2003 r. (2006)
 • Współpracownik firmy BIG-Staedtebau (2007-2009)
 • Członek Rady Programowej EC1 w Łodzi (od 2009 r.)
 • Udział w organizacji i prowadzeniu zajęć Międzynarodowej Szkoły Letniej (Summer Training School COST) dla doktorantów z UE nt. Rewitalizacja terenów poprzemysłowych, (Uniwersytet Łodzki), 20-24. 09. 2010
 • Współorganizacja i udział w opracowaniu w ramach warsztatów studenckich UŁ (kierunek Gospodarka Przestrzenna Wydziału Nauk Geograficznych) i PŁ (Instytut Architektury i Urbanistyki) dla Urzędu Miasta Łodzi koncepcji programowo-przestrzennych dla historycznego osiedla robotniczego na Księżym Młynie w Łodzi, 22.11.- 09.12. 2011
 • Współpraca z UMŁ (Biuro Architekta Miasta) w Programie Poprawy Jakości Przestrzeni Publicznych - od września 2012