dr Iwona Pielesiak

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 327
Telefon:
42-635-45-78
E-mail:
iwona.pielesiak@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
czwartek 14:00-16:00 piątek 10:00-12:00 W dniu 18.04. konsultacje odbędą się w godz. 10:30-12:00.

Wykształcenie

 • magister geografii - 2005 (specjalizacja: zagospodarowanie środowiska i samorząd terytorialny), Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego;
 • doktor nauk geograficznych, 2012, Wydział Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Spójność Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych; promotor: prof. dr hab. T. Marszał.

Zainteresowania badawcze

 • geografia ekonomiczna, zagospodarowanie środowiska, polityka przestrzenna, powiązania przestrzenne, duże miasta

Nagrody i wyróżnienia

 • list gratulacyjny Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2000/2001 i 2004/2005;
 • medal okolicznościowy 'Za chlubne studia' (2003, 2005);
 • zespołowa nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (pierwszego stopnia) za cykl publikacji dotyczacych problemów zagospodarowania i struktury przestrzenno-funkcjonalnej wielkich miast i metropolii na przełomie XX i XXI w. (2012);
 • nagroda w plebiscycie na najlepszego nauczyciela akademickiego na WNG UŁ (2016, 2018).

Udział w konferencjach

 • "Małe miasta – zagospodarowanie i uwarunkowania rozwoju", 17-18 listopada 2005, Łódź, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, referat pt. "Działania władz samorządowych stymulujące rozwój społeczno-gospodarczy małego miasta w obszarze metropolitalnym (przykład Ozorkowa)", (współautor J. Banasiak);
 • "Procesy metropolizacyjne w teorii i praktyce", 12-14 października 2009 r., Łódź, Główny Urząd Statystyczny, referat pt. "System transportowy łódzkiego obszaru metropolitalnego – wybrane aspekty";
 • "Obszary metropolitalne we współczesnym środowisku geograficznym", 8-12 września 2010 r., Łódź, Uniwersytet Łódzki, referat pt. "Spójność obszaru metropolitalnego – koncepcja badawcza" (współautor B. Bartosiewicz);
 • "Łódzka Metropolia Miejska. Korzyści czy straty", Konwersatorium w ramach XII Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki, 19 kwietnia 2012 r., Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe; referat pt. "Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych";
 • "Planning to Achieve/Planning to Avoid", 26 Kongres AESOP, 10-14 lipca 2012 r., Ankara, Middle East Technical University; referat pt. "Territorial cohesion of a metropolitan area in the light of implementation of spatial policy (the case of Lodz Metropolitan Area)" (współautorzy: B. Bartosiewicz, J. Ulańska);
 • „Więcej geografii”, 59. Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 5-8 września 2012 r., Poznań, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; referat pt. "Powiązania Łodzi w świetle dojazdów do placówek kultury";
 • "Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego", 23 października 2012 r., Łódź, Uniwersytet Łódzki; referat pt. "Problemy delimitacji i instytucjonalizacji Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego";
 • „Strategiczne zarządzanie w miastach w kontekście nowej perspektywy finansowej 2014 – 2020”, 7 grudnia 2012 r., Łódź, Urząd Miasta Łodzi; referat pt. "Łódzki Obszar Metropolitalny – spójność, delimitacja i problemy instytucjonalizacji" (współautor B. Bartosiewicz);
 • "Changing Cities: spatial, morphological, formal and socio-economic dimensions", 18-21 czerwca 2013, Skiathos, University of Thessaly, referat pt. "Threats for post-industrial heritage – the case of Lodz";
 • "Cities after Transition", 11-15.09.2013, Tbilisi, Tbilisi State University, referat pt. "The evolution of spatial linkages in Lodz urban agglomeration in the last three decades";
 • "From control to co-evolution", 28 Kongres AESOP, 9-12 lipca 2014 r., Utrecht, University of Utrecht, Delft University of Technology, referat pt. "Fragile places in a post-socialist city - a case of Lodz" (współautor M. Lamprecht);
 • "Changes, challenges, responsibilities", Konferencja Regionalna MUG, 18-22 sierpnia 2014, Kraków, referat pt. "Ageing and physical degradation of the city" (współautor M. Lamprecht);
 • "Design and Evolution of Smart Cities", 4-5 września 2014, Tampere, University of Tampere, referat pt. "Smart Cities in Poland - from a Concept to Implementation".
 • "Patterns of Local Development – Local Spatial Policy", 16-18 kwietnia 2015, Łódź, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, poster nt. „Integration and disintegration of urban space in Łódź in the opinion of public space users”.
 • "Definite Space – Fuzzy Responsibility ", 29 Kongres AESOP, 13-16 lipca 2015, Praga, Czech Technical University, referat pt. " Disintegration and reintegration of urban space in Lodz"
 • "Assises franco-polonaises de Géographie", Konferencja z okazji 100-lecia PTG, 1-4 czerwca 2016, Paryż, Stacja Naukowa PAN, poster nt. "Cooperation entre le centre géographique à Łódź et les centres français" (współautor S. Kaczmarek)
 • "Patterns of Local Development – Local Spatial Policy", 14 czerwca 2016, Łódź, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego w Uniwersytecie Łódzkim, referat nt. „Delimitation of Lodz Metropolitan Area in the light of implementation of The Act on Metropolitan Unions"
 • "Spaces of Dialog for Places of Dignity", 31 Kongres AESOP, 11-14 lipca 2017, Lizbona, Politechnika w Lizbonie, referat pt. "The elderly in a Post-socialist city: remarks from Lodz in Poland".
 • "MAŁE MIASTA. PRZESTRZEŃ-SPOŁECZEŃSTWO-GOSPODARKA, 26-27 października 2017, Uniejów, Uniwersytet Łódzki i Uniwersytet Śląski w Opolu, referat pt. "15-lat konferencji ‘Małe Miasta’ – przegląd dorobku i nurtów badawczych" (współautor B. Bartosiewicz).
 • "Making Space for Hope", 32 Kongres AESOP, 10-14 lipca 2018, Goteborg, Chalmers University of Technology, referat pt. "Appropriation of urban space in Poland – contemporary state and challenges for the future".
 • "Current issues in development of capital cities and leading metropolises", 18 września 2018, Bratysława, Uniwersytet Komeńskiego, referat pt. "Polish cities, transport and sustainability - remarks from Lodz".
 • "Komunikacja społeczna w przestrzeni miast", 18-20 października 2018, Lwów, Politechnika Lwowska, referat pt. "Reklama w przestrzeni polskich miast".

Publikacje