mgr Michał Kowalski

WWW:
www.warsztatpolitykiprzestrzennej.pl
Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105
Telefon:
42-635-45-64
E-mail:
michal.kowalski@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
poniedziałki - 13:30-15:00 środy - 12:00-13:30

Wykształcenie

 • magister gospodarki przestrzennej - 2011, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
 • w trakcie realizacji rozprawa doktorska pt.: Zróżnicowanie przestrzenne potencjału ekonomicznego małych miast regionu łódzkiego promotor: prof. dr hab. T. Marszał.

Zainteresowania badawcze

 • gospodarka przestrzenna i regionalistyka, planowanie przestrzenne, urbanistyka, geografia ekonomiczna i osadnictwa .

Zainteresowania pozanaukowe

 • podróże, literatura, historia średniowiecza, publicystyka, sport.

Nagrody i wyróżnienia

 • nagroda w konkursie wiedzy o Polsce „Znaszli swój kraj” (2005 i 2006).
 • listy gratulacyjne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w nauce w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011;
 • wyróżnienie w konkursie na najlepszego studenta Rzeczpospolitej Polskiej 2011 (Studencki Nobel);
 • wyróżnienie w konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich na najlepszą pracę magisterską z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego (2012);

DOROBEK PLANISTYCZNY

 • Opracowania ekofizjograficzne wykonane na potrzeby miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź ich zmian:
  • w Ełku,
  • w Szydłowcu,
  • w gminie Jastrząb,
  • w Zakopanem,
  • w gminie Tuchów.
 • Prognozy oddziaływania na środowisko miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego bądź ich zmian:
  • w Ełku,
  • w Szydłowcu,
  • w gminie Jastrząb,
  • w Zakopanem,
  • w gminie Brańszczyk,
  • w gminie Tuchów.

Pełnione funkcje na uniwersytecie łódzkim

 • Założyciel i Prezes Studenckiego Koła Naukowego Gospodarki Przestrzennej "CIVITAS" UŁ - w latach 2009-2011;
 • Członek Rady WYdziału Nauk Geograficznych - od 2013 r.

Uczestnictwo w konferencjach

 • Warszawa, 19-20 marca 2009 r., Historia, perspektywy i problemy gospodarki przestrzennej w Polsce;
 • Katowice, 18-19 listopada 2010 r., Małe miasta. Rewitalizacja, gentryfikacja, problemy rozwoju, Problemy rewitalizacji śródmieścia w kontekście koncentrycznie ukształtowanego układu komunikacyjnego na przykładzie Brzezin;
 • Łódź, 3-4 listopada 2011 r., Przestrzeń publiczna oraz sektor usług jako element struktury małych miast, Funkcja usługowa obiektów zabytkowych w małych miastach regionu łódzkiego;
 • Szczyrk, 25-26 października 2012 r., Małe miasta – zastosowanie nowoczesnych instrumentów polityki rozwoju lokalnego, Techniczne instrumenty stymulowania rozwoju zrównoważonego w mieście Warta;
 • Warszawa, IGIPZ PAN, 17-18 grudnia 2012 r., Polityka przestrzenna a transportowa – ewaluacja inwestycji infrastrukturalnych, Ocena działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Łodzi w świetle kształtowania się Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego;
 • Uniejów, 4-5 listopada 2013 r., Członkowsko Polski w Unii Europejskiej a rozwój małych miast - ujęcie przestrzenne, Katedra Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej, Katedra Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Poziom rozwoju społeczno-gospodarczego małych miast województwa łódzkiego - próba oceny;

Publikacje