mgr Paweł Nowicki

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 303
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
pawel.nowicki@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
wtorek 11:30-13:00

Wykształcenie

  • magister gospodarki przestrzennej - 2016, Wydział Nauk Geograficznych i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego;
  • w trakcie realizacji rozprawa doktorska, promotor prof. dr hab. T. Marszał.

Zainteresowania badawcze

  • Geografia urbanistyczna, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna.

Zainteresowania pozanaukowe

  • Literatura współczesna, film, podróże.

Prowadzone przedmioty

  • Architektura krajobrazu, Planowanie przestrzenne, Społeczno-ekonomiczne podstawy gospodarki przestrzennej.

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Łódzkim

  • Nogala D., Nowicki P., Lokalizacja i zamiany przestrzenne wsi w XX wieku w dolinie Warty w okolicach Uniejowa, Biuletyn Uniejowski T.4 (red. Kobojek E.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 95-111. ISSN 2299-8403, e-ISNN 2499-8319.