prof. dr hab. Tadeusz Marszał

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 305
Telefon:
42-635-45-71
E-mail:
tadeusz.marszal@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 13.00-14.00

Wykształcenie

 • magister ekonomii - 1974 (specjalizacja: ekonomika handlu zagranicznego), Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytetu Łódzkiego;
 • doktor nauk geograficznych - 1982, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego, tytuł rozprawy doktorskiej: Zmiany w strukturze przestrzennej włókiennictwa na świecie w latach sześćdziesiątych-siedemdziesiątych; promotor: prof. dr L. Straszewicz;
 • doktor habilitowany nauk przyrodniczych w zakresie geografii (geografii ekonomicznej) - 1990, Uniwersytet Łódzki, tytuł rozprawy habilitacyjnej: Konsumpcja jako czynnik kształtujący strukturę przestrzenną przemysłu włókienniczo-odzieżowego;
 • profesor nauk o ziemi (geografia społeczno-ekonomiczna) - 2002, Uniwersytet Łódzki.

Zainteresowania badawcze

 • geografia ekonomiczna i gospodarka przestrzenna - zagospodarowanie przestrzenne i rozwój lokalny, struktura przestrzenna przemysłu i budownictwa, badania przestrzenne emigracji polskiej, małe miasta, regionalistyka.

Pełnione funkcje na Uniwersytecie Łódzkim

 • prodziekan Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Łódzkiego (1990–1993)
 • kierownik Katedry (wcześniej Zakładu) Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego (od 1991);
 • kierownik Centrum Badań Europejskich Rozwoju Lokalnego i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego (od 1995);
 • prodziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (2001–2002).
 • dziekan Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego (2008-2016).

Ważniejsze funkcje pełnione w organizacjach naukowych (krajowych i zagranicznych) i redakcjach czasopism, itp.

 • członek (1986-1990) Komitetu Redakcyjnego i redaktor (1990–1993) czasopisma 'Problems in Textile Geography';
 • członek Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN (od 1993) i przewodniczący Zespołu Problemowego ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN (od 2003);
 • członek zarządu Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego (od 1993);
 • wiceprezydent (1994–1996), przedstawiciel Polski i członek Rady Reprezentantów (1990–1994 i od 1996) w Association of European Schools of Planning;
 • redaktor czasopisma 'European Spatial Research and Policy' (od 1994);
 • członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Planistycznej woj. łódzkiego (1996–1998);
 • członek Rady Redakcyjnej ‘Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica’ (od 1997) oraz serii wydawniczej “Prace Komisji Geografii Przemysłu”; (od 2000);
 • redaktor serii wydawniczej 'Biuletyn Szadkowski' (od 2001);
 • członek Rady Naukowej Institute for Regional Development Studies w Kanpur, Indie (od 2004);
 • członek Senatu Uniwersytetu Łódzkiego (od 2005);
 • wiceprzewodniczący Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej przy Prezydencie Miasta Łodzi (od 2007);
 • członek Zespołu Konsultacyjnego ds. 'Wojewódzkiego programu ochrony środowiska' przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi (od 2007).
 • nagrody Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktyczno-wychowawczej i organizacyjnej (1978, 1980, 1983, 1989);
 • nagrody zespołowe Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w pracy badawczej (1982, 2002);
 • nagrody indywidualne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego za osiągnięcia w pracy badawczej (1986, 1987, 1990, 1996, 1997, 2000 2004);
 • Złota Odznaka Uniwersytetu Łódzkiego (1994);
 • Srebrny Krzyż Zasługi (1995);
 • odznaczenie 'Za zasługi dla miasta Łodzi' (2003);
 • Złoty Krzyż Zasługi (2005);
 • Medal Komisji edukacji Narodowej (2006).

Publikacje - książki i monografie

 • Marszał T., Konsumpcja jako czynnik kształtujący strukturę przestrzenną przemysłu włókienniczo-odzieżowego, Wyd. UŁ, Łódź 1990, 237 s.
 • Marszał T., Michalski W. (eds), Planning and Environment in the Łódź Region, Kronika Miasta Łodzi 1/1993, Łódź 1993, 97 s.
 • Marszał T. (ed), Planning and Environmental Policy, Łódź University Press, Łódź 1995, 121 s.
 • Domański R., Marszał T. (eds), Planning and Socio-economic Development Łódź University Press, Łódź 1995, 206 s.
 • Markowski T., Marszał T. (eds), Redevelopment and Regeneration of Urban Areas. International Experiences, Łódź University Press, Łódź 1995, 142 s.
 • Marszał T., Zipser T. (eds), Planning Education, Łódź University Press, Łódź 1995, 72 s.
 • Marszał T., Szadek. Monografia miasta, Urząd Miasta i Gm. Szadek, Szadek 1995, 131 s.
 • Marszał T. (red.), Problemy zagospodarowania przestrzeni miast. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarki lokalnej w świetle doświadczeń krajów Unii Europejskiej, Wyd. UŁ, Łódź 1996, 113 s.
 • Marszał T., Directory of Planning Schools, AESOP, Leuven-Łódź 1996, 252 s.
 • Marszał T. (red.), Gospodarka przestrzenna i zarządzanie miastem. Z perspektywy doświadczeń krajów Unii Europejskiej, Wyd. UŁ, Łódź 1996, 204s.
 • Marszał T. (ed.), Urban space management. The case of Łódź, Wyd. UŁ, Łódź 1996, 67 s.
 • Marszał T., (red.), Geografia społeczno-ekonomiczna w Uniwersytecie Łódzkim. Informator, Wyd. UŁ, Łódź 1997, 153 s.
 • Marszał T., Opałło M. (red.) Współczesne problemy rozwoju regionalnego, Biuletyn KPZK PAN z 180, Warszawa 1998, 220 s.
 • Markowski T., Marszał T. (red.), Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, Biuletyn KPZK z.182, Warszawa 1998, 269 s.
 • Marszał T. (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach dziewięćdziesiątych - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, Biuletyn KPZK PAN z.190, Warszawa 1999, 185 s.
 • Marszał T. (ed.), Local economy and urban development in Poland, Wyd. UŁ, Łodź 2000.
 • Marszał T. (ed.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, 73 s.
 • Marszał T. (red.), Zagospodarowanie Szadku, Biuletyn Szadkowski t.1, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2001, 147 s.
 • Marszał T., Polska geografia przemysłu i budownictwa w XX w. - sylwetki, Łódź-Warszawa-Kraków 2001, 164 s.
 • Markowski T., Marszał T. (eds), Polycentric metropolitan regions - new concepts and experiences, Studia Regionalia KPZK PAN, vol.11, Warszawa 2002, 193s.
 • Markowski T., Marszał T. (eds), Multipolar patterns of urban development - Polish perspective, Biuletyn KPZK PAN z. 201, Warszawa 2002.
 • Marszał T. (red.), Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej Łodzi, Biuletyn KPZK PAN z. 203, Warszawa 2002, 197 s.
 • Marszał T., (ed), Spatial aspects of entrepreneurship, Polish Academy of Sciences, Studia Regionalia vol.13, Warszawa 2003, 173 s.
 • Marszał T. (red.), Przemysł w przestrzeni lokalnej, Wyd. UŁ, Łódź 2003, 106 s.
 • Marszał T. (red.), Budownictwo w przestrzeni lokalnej, Wyd. UŁ, Łódź 2003, 122 s.
 • Gök T., Marszał T. (eds), Urban and regional development - concepts and experiences, Studia Regionalia KPZK, Warszawa 2004, 180 s.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), Środowiskowe uwarunkowania rozwoju regionalnego, Wyd. UŁ, Łódź 2004 , 168 s.
 • Marszał T. (red.), Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź-Szadek 2004, 132s.
 • Marszał T. (red.), Gospodarka w przestrzeni polskich miast, Biuletyn KPZK PAN z. 216, Warszawa 2005, 242 s.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), Problemy rozwoju małych miast w wymiarze lokalnym i regionalnym, Biuletyn KPZK PAN z. 220, Warszawa 2005, 334 s.
 • Makieła Z., Marszał T. (red.), Infrastruktura techniczno-ekonomiczna w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN, z.222, Warszawa 2005, 232 s.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), Małe miasta - studia przypadków, Wyd. UŁ, Łódź 2005/2006, 216 s.
 • Marszał T. (red.), Łódź - wybrane zagadnienia z zagospodarowania przestrzennego, Wyd. UŁ, Łódź 2006, 227 s.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), Uwarunkowania rozwoju małych miast, Biuletyn KPZK PAN, z.226, Warszawa 2006, 240 s.
 • Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja, KPZK PAN, Warszawa 2006, 25 s.
 • Marszał T., Stawasz D. (red.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich Biuletyn KPZK PAN, z.227, Warszawa 2006, 218 s.
 • Marszał T., Heffner K. (red.), Małe miasta w obszarach metropolitalnych, Biuletyn KPZK PAN z. 232, Warszawa 2007, 254 s.
 • T. Marszał, W. Zmitrowicz, Metropolises and metropolitan areas - structures, functions and role (based on Polish and Brazilian experience), Studia Regionalia KPZK 20/2007, Warszawa 2007, 114 s.
 • Marszał T. (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, Studia KPZK PAN t. CXX, Warszawa 2008, 230 s.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, Biuletyn KPZK PAN, z. 238, Warszawa 2008, 244 s.
 • Lamprecht M., Marszał T. (red.), Skierniewice - struktura przestrzenna i uwarunkowania rozwoju, wyd. UŁ, Łódź 2009, 171 s.
 • Lamprecht M., Marszał T. (red.), Monografia miasta i gminy Stryków, Stryków 2009, 316 s.
 • Marszał T. (red.), Struktura funkcjonalna małych miast, wyd. UŁ, Łódź 2009 , 137 s.
 • Marszał T. (red.), Funkcja przemysłowa małych miast, Wyd. UŁ, Łódź 2009, 128 s.
 • Marszał T. (red.), Funkcja usługowa małych miast, Wyd. UŁ, Łódź 2009, 138 s.
 • Habrel M., Marszał T. (eds) Economic and social functions of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 129 s.;
 • Habrel M., Marszał T. (eds), Spatial development of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 132 s.;
 • Habrel M., Marszał T. (eds), Urban management and territorial organisation the case of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 102 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Gospodarka małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 153 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Kierunki i uwarunkowania rozwoju małych miast z perspektywy 20 lat transformacji. Studium przypadków, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 200 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Przemiany przestrzeni i potencjału małych miast w wybranych regionach Polski z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 180 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Struktura przestrzenna małych miast z perspektywy 20 lat transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź, 2011, 132 s.
 • Marszał T., (ed), Urban regions as engines of devolopment, Studia Regionalia vol.31, Warszawa 2011, 160 s.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (red.), Studia KPZK PAN. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego t. 147; Warszawa, 2012, s. 1-186. ISBN 978-83-89693-54-9 ISSN 0079-3507.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), Studia KPZK PAN. Przestrzeń publiczna małych miast t. 144; Warszawa, 2012, 168s. ISBN 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507.
 • Marszał T., [w:] Szadkowski Słownik Biograficzny. Średniowiecze i renesans; Łódź, 2012, s. 1-187. ISBN 978-83-7525-733-5.
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I. (red.), [w:] Studia KPZK PAN. Spójność terytorialna Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego t. 147 (red. Bartosiewicz B., Marszał T., Pielesiak I.); Warszawa, 2012, s. 1-186. 978-83-89693-79-2 ISSN 0079-3507.
 • Heffner K., Marszał T. (red.), [w:] Studia KPZK PAN. Przestrzeń publiczna małych miast t. 144 (red. Heffner K., Marszał T.); Warszawa, 2012, s. 1-168. ISBN 978-83-89693-54-9 ISSN 0079-3507.
 • Kobojek E., Marszał T. (red.), Natural environment of Poland and its protection in Łódź University geographical research (red. Kobojek E., Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 1-150. ISBN: 978-83-7969-134-0.
 • Kobojek E., Marszał T. (red.), Origin of relief of central Poland and its anthropogenic transformation in Łódź University geographical research (red. Kobojek E., Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 1-145. ISBN: 978-83-7969-133-3.
 • Marszał T. (red.), Society and space in contemporary Poland in Łódź University geographical research (red. Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 1-170. ISBN: 978-83-7969-131-9.
 • Marszał T. (red.), Spatial development of contemporary Poland in Łódź University geographical research (red. Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 1-160. ISBN: 978-83-7969-130-2.

Publikacje - artykuły, rozdziały w książkach, plansze w atlasach, notatki

 • Marszał T., Przemysł włókien chemicznych w Stanach Zjednoczonych, Czasopismo Geograficzne z.1, 1977, s.61–65;
 • Marszał T., Włókna chemiczne w przemyśle włókienniczym Stanów Zjednoczonych A.P., Technik Włókienniczy no.1, 1978, s.8–10;
 • Marszał T., Zmiany w rozmieszczeniu produkcji i konsumpcji bawełny na świecie, Geografia w Szkole no.3, 1980, s.143–146;
 • Marszał T., Matczak A., Sieć ulic Sieradza w świetle badań wielkości i struktury ruchu pojazdów, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica no.1, 1981, s.51–68;
 • Marszał T., Budapeszt jako ośrodek włókienniczy, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica no.2, 1983, s.149–165;
 • Marszał T., La structure de la main d'oeuvre comme facteur de changement dans l'industrie textile de l'apres-guerre: l'example polonais, Hommes et Terres du Nord no.2, 1984, s.109–114;
 • Marszał T., Podstawowe kierunki zmian w rozmieszczeniu przemysłu włókienniczego na świecie, Geografia w Szkole no.4, 1984, s.208–212;
 • Marszał T., Changes in Spatial Relations between Fibres Production and Textile Industry in the World, Treballs de la Societat Catalana de Geografia no.3, 1985, s.27–40;
 • Marszał T., Tendencies of Spatial Development of Textile Industry in the World, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica no.6, 1985, s.33–50;
 • Marszał T., Rozmieszczenie i struktura społeczo-demograficzna ludności pochodzenia polskiego w regionie St.Etienne [w:] Problemy rozmieszczenia ludności pochodzenia polskiego we Francji, materiały konferencyjne, Wyd. UŁ, Łódź 1985, s.69–89;
 • Marszał T., Zmienność czynników lokalizacji przemysłu włókienniczego na świecie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica no.7, 1986, s.87–102;
 • Marszał T., Przestrzenne aspekty rozwoju przemysłu włókienniczego na świecie do połowy XXw., Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica no.24, 1986, s.109–120;
 • Marszał T., Przyczyny zmian w rozmieszczeniu przemysłu włókienniczego na świecie, Przegląd Geograficzny z.3, 1986, s.479–492;
 • Marszał T., Zróżnicowanie przestrzenne konsumpcji wyrobów włókienniczych na świecie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica no.8, 1986, s.57–73;
 • Marszał T., Beaulieu - osada górnicza i skupisko Polonii, Przegląd Polonijny no.4, 1986, s.5–26;
 • Marszał T., Economic Structure and Growth: the Example of Textile Industry after World War II, Problems in Textile Geography no.1, 1987, s.85–97;
 • Marszał T., Zmiany w strukturze przetwórstwa surowców włókienniczych na świecie, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica no.9, 1988, s.83–92;
 • Marszał T., The Role of Distance between Textile Manufacturing and Consumption: Advantages of Juxtaposition, Problems in Textile Geography no.2.1988, s.5–24;
 • Marszał T., Pączka S., Processes of restructuring and modernization of industry as the research problem in economic geography [w:] Restructuring of Industry in Towns, mat. konf., Wyd. UŁ, Łódź 1988, s.9–16;
 • Marszał T., Pączka S., Restructuring of industry in the Lodz Industrial Region, [w:] Restructuring of Industry in Industrial Regions, mat. konf., Wyd. UŁ, Łódź 1989, s.8–18;
 • Marszał T., Rozmieszczenie i struktura społeczno-demograficzna ludności pochodzenia polskiego w Roche la Moliere, Przegląd Polonijny no.3, 1989, s.89–104;
 • Marszał T., Veranderingen in de industriele agglomeratie Lodz na de tweede wereldoorlog, Tijdschrift voor Geschiedenis van Techniek en Industriele Cultuur no.27-28, 1989, s.37–44;
  wersja francuska: Marszał T., Les transformations de la structure industrielle de Łódź apres la deuxieme guerre mondiale, Revue du Nord, No 6 Hors serie collection histoire, 1995, s. 153–162;
 • Marszał T., Les conditions du developpement du travail illegal en Pologne [w:] S. Montagne-Villette (ed.), Espaces et travail clandestin, Masson, Paris 1991, s.33–38;
 • Marszał T., The Influence of Prices on the Role of Textiles in Consumption, Problems in Textile Geography no.5, 1991, s.117–125;
 • Marszał T., Conditions de developpment et caracteristique de l'usine de tapis ''Dywilan'' a Lodz [w:] J. C. Rabier (ed.), La monographie industrielle textile, Editions de l'Espace European, Paris 1991, s.147–159;
 • Marszał T., Some remarks on firms with foreign capital in Poland: the case of the Lodz Industrial Agglomeration [w:] The impact of transition to a market economy in countries of Central-Eastern Europe upon the spatial structure of international economic relations in the manufacturing sector, mat. konf., Wyd. UŁ, Łódź 1991, s.24–31;
 • Marszał T., Association with the EEC - new perspectives and consequences for the Polish economy [w:] Processes and consequences of the changes in production-service sector in the countries of Central-Eastern Europe in the beginning of the nineties of the 20th century, mat. konf., Wyd. UŁ, Łódź 1992, s.132–139
 • Koter M., Liszewski S., Marszał T., Pączka S., Man, Environment and Planning in the Development of Lodz Urban Region, [w:] T. Marszał, W. Michalski (eds),Planning and Environment in the Lodz Region, Kronika Miasta Łodzi z.1, 1993, s.9–34;
 • Marszał T., Some Remarks on the Polish Textile and Clothing Industries - Prospects and Policy Recommendations, Problems in Textile Geography no.7, 1993, s.33–50;
 • Marszał T., Nalewajko J., Environmental Protection in Poland and its International Context, [w:] T. Marszał (ed.), Planning and Environmental Policy, Łódź University Press, Łódź 1995, s. 25–37;
 • Marszał T., Kształcenie dla gospodarki przestrzennej na przykładzie Uniwersytetu Łódzkiego, [w:] A. Hopfer (red.), Kształcenie kadr dla gospodarki przestrzennej”, Biuletyn KPZK PAN z. 172, Warszawa 1996, s. 47–54;
 • Markowski T., Marszał T. Problemy planowania przestrzennego w świetle doświadczeń europejskich [w:], T. Marszał (red.) Gospodarka przestrzenna i zarządzanie miastem. Z perspektywy doświadczeń krajów Unii Europejskiej, Wyd. UŁ, Łódź 1996, s. 9–22;
 • Marszał T., Integration Processes and Foreign Investments in Central Europe: A Regional Perspective, [w:] M. Chatterji (ed.), Regional Science: Perspectives for the future, Macmillan and St Martin’s Press, New York 1997, s. 272–288;
 • Marszał T., Les problemes de protection de l’environment dans le developpement spatial de Łódź, Norois (revue geographique de l”ouest et des pays de l’Atlantique Nord t.45, No 179, Juillet-Septembre 1998, s. 385–406;
  wersja angielska opublikowana w Holandii: Environmental problems in the spatial development of the city of Łódź [w:] D. Miller, G de Roo Resolving Urban Environmental and Spatial Conflicts, GeoPress, Groningen 2000, s. 63–76;
  zmieniona wersja opublikowana w Indiach: Environmental and Spatial Aspects of Urban Development in the Łódź Agglomeration [w:] R. B. Singh (ed.) Urban Sustainability in the Context of Global Change, Oxford and IBH Publishing Co. Pvt. Ltd, New Delhi 2001, s. 119–133;
 • Marszał T., Juraś J., The housing sector in Poland - new developments in the period of transition to a market economy [w:] A. Holt-Jensen, N. Morrison (eds)Social housing: International comparision of planning for the weakest social groups Geografi i Bergen Nr. 3 (1998), s. 127–142;
  wersja zmieniona opublikowna w Polsce: Juraś J., Marszał T., Housing market and policy in Poland [w:] R. Domański (ed.) Emerging spatial and regional structures of an economy in transition, Studia Regionalia vol.8, Warszawa 1998, s.211– 231;
 • Markowski T., Marszał T., Konkurencyjność regionów jako element polityki przestrzennej [w:] T. Marszał. M. Opałło (red.), Współczesne problemy rozwoju regionalnego Biuletyn KPZK PAN z. 180, Warszawa 1998, s. 133–147;
 • Marszał T., Niżnik A. M., Dorobek i kierunki rozwoju geografii przemysłu w łódzkim ośrodku geograficznym [w:] S. Misztal, Z. Zioło (red.) Dorobek polskiej geografii przemysłu, Wyd. Krakowskiego Oddziału PAN, Warszawa-Kraków 1998, s. 121–146;
 • Kulesza M., Marszał T., Małe miasta obszaru Polski Środkowej w okresie transformacji ustrojowej [w:] T. Markowski, T. Marszał (red.), Gospodarka przestrzenna miast polskich w okresie transformacji, Biuletyn KPZK z.182, Warszawa 1998, s. 197–215;
 • Marszał T., Trends in the development of small towns in Poland. Experiences and prospects, Regional Symbiosis vol.6, 1998, Insitute for Regional Development Studies, Kanpur-India, s.61–72;
 • Marszał T., Der Wohnungsmarkt in Polen – Probleme und politische Empfehlungen [w:] Wider die Globalisierungsangst, VWF, Berlin 1999, s. 47–64
 • Markowski T., Marszał T., Recovering economy of a region in transition - the case of Łódź Industrial Agglomeration (Poland), European Spatial Research and Policy vol.6 no. 1/1999, s.31–52;
 • Marszał T., Zróżnicowanie i kierunki rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce, [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, Biuletyn KPZK PAN z. 190, Warszawa 1999, s.7–28;
 • Marszał T., Struktura przestrzenna wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego w Łodzi w latach 90. [w:] T. Marszał (red.), Budownictwo mieszkaniowe w latach 90. - zróżnicowanie przestrzenne i kierunki rozwoju, Biuletyn KPZK PAN z. 190, Warszawa 1999, s.69–90;
  zmieniona wersja angielska: Social and co-operative housing in Łódź – developments in the period of transition [w:] T. Marszał (red.) Local economy and urban development in Poland, Łódź 2000;
 • Marszał T., Dorobek badawczy łódzkiego ośrodka geograficznego w zakresie problematyki społeczno-ekonomicznej (z wyłączeniem regionu łódzkiego) [w:] A. Matczak (red.) Działalność naukowo-badawcza Instytutu Geografii Ekonomicznej i Organizacji Przestrzeni Uniwersytetu Łódzkiego do 1999 roku, Wyd. UŁ, Łódź 1999, s.47–56;
 • Marszał T., Mirowska-Walas D., Uwagi dotyczące wymogów kwalifikacyjnych planisty przestrzennego, Wrocław 2000 Plus. Studia nad strategią miasta z. 1 (37) 2001, s. 18–26;
 • Marszał T., Spatial distribution and socio-demographic structure of the Polish population in Pas-de-Calais department, 19211936 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 40–41 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Spatial distribution of the Polish population in Burgundy in 1975 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 48–49 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Social and demographic structure of the Polish population in Burgundy, 19211975 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 50–51 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Spatial distribution of the population in the region of St. Etienne in 1936 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 52–53 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Spatial distribution and demographic structure of the Polish population in La Ricamarie in 1975, [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 54–55 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Dzieciuchowicz J., Marszał T., Social structure of the Polish population in La Ricamarie in 1975 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 56–57 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Spatial distribution of the Polish population in Roche la Moliere, 19211936 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 58–59 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Spatial distribution and socio-demographic structure of the Polish population in Roche la Moliere in 1975 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 60–61 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Spatial distribution and demographic structure of the Polish population in the mining settlement of Beaulieu, 19211975 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 62–63 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Types of buildings and housing conditions in the mining settlement of Beaulieu in 1975 [w:] T. Marszał (red.), Atlas of Polish Emigration in France, Łódź 2001, s. 64–65 (plansza w atlasie z komentarzem tekstowym);
 • Marszał T., Zagospodarowanie Szadku w opinii mieszkańców [w:] T. Marszał (red.) Zagospodarowanie Szadku, Biuletyn Szadkowski t.1, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łodź-Szadek 2001, s.11–29;
 • Marszał T., Zagospodarowanie Szadku w opinii radnych [w:] T. Marszał (red.) Zagospodarowanie Szadku, Biuletyn Szadkowski t.1, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2001, s.31–35;
 • Marszał T., Challenges in spatial planning - present European perspective, Regional Symbiosis, Insitute for Regional Development Studies vol.9, 2001, Kanpur-India, s. 55–62;
 • Marszał T., Contemporary urban regions - general perspective and conclusion [w:] T. Markowski, T. Marszał (eds) Polycentric metropolitan regions - new concepts and experiences, Studia Regionalia KPZK PAN vol.11, Warszawa 2002, s. 187–191;
 • Marszał T., May J., Adaptation Processes in Polish Industry in Conditions of the Market Economy, as Exempliefied by the City of Łódź [w:] R. Domański (ed.) Cities and Regions in an enlarging European Union, Studia Regionalia PKZK PAN vol.10, Warszawa 2002, s. 321–340;
 • Marszał T., Rozmieszczenie i typy wysokotowarowych gospodarstw rolnych w gminie Szadek, Biuletyn Szadkowski t.2, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2002, s. 91–104;
 • Marszał T., Milewska K., Molenda J., Nowak A., Turczyn M., Granice Szadku - ocena i propozycje zmian, Biuletyn Szadkowski t.2, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2002, s. 73–90;
 • Marszał T., Milewska K., Current trends in Poland’s housing policy [w:] E.Weaver (eds.) Recent urban and regional developments in Poland and the Netherlands, Nederlandese Geografische Studies 319, Utrecht 2003, s. 67–78;
 • Marszał T., Some remarks on entrepreneurship in Poland. Experiences of small and medium enterprises in the last decade [w:] Marszał T. (ed.), Spatial aspects of entrepreneurship, Polish Academy of Sciences, Studia Regionalia vol.13, Warsaw 2003, s. 37–50;
 • Marszał K, Marszał T., Local government entrepreneurship in Poland – spatial differentiation of bond issues [w:] Marszał T. (ed.), Spatial aspects of entrepreneurship, Polish Academy of Sciences, Studia Regionalia vol.13, Warsaw 2003, s. 111–124;
 • Marszał T., Zróżnicowanie struktury produkcji rolnej w gminie szadkowskiej (w świetle wyników spisu z 2002 r.), Biuletyn Szadkowski t.3, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2003, s. 83–96;
 • Marszał T., Policy recommendations and implementation of local agenda 21 - the example of Lodz (Poland)” [w:] E. Feitelson, Advancing susainability at the sub-national level. The potential and limitations of planning, Ashgate, Jerusalem 2004, p. 115–126;
 • Marszał T. Ludność miasta i gminy Szadek w świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego 2002, Biuletyn Szadkowski t.4, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2004 , s. 83–92;
 • Marszał T., Gmina Szadek - zarys geograficzny, [w:] T. Marszał (red.) Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź-Szadek 2004, s. 57–20;
 • Marszał T., Szadkowice-Ogrodzim, [w:] T. Marszał (red.) Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź-Szadek 2004, s. 105–110;
 • Marszał T., Sikucin, [w:] T. Marszał (red.) Leksykon sołectw w gminie Szadek, Łódź-Szadek 2004, s. 101–104;
 • Marszał T., Some remarks on metropolitan development – the case of the city of Lodz [w:] T. Gök, T. Marszał (eds), Urban and regional development - concepts and experiences, Studia Regionalia KPZK, Warszawa 2004, s. 129–136;
 • Lamprecht M., Marszał T., Small towns in Central Poland and their role in regional dvelopment [w:] T. Gök, T. Marszał (eds), Urban and regional develiopment - concepts and experiences, Studia Regionalia KPZK, Warszawa 2004, s. 137–152;
 • Marszał T., Struktura funkcji gospodarczych w łódzkim obszarze metropolitalnym [w:] T. Marszał (red.) Gospodarka w przestrzeni polskich miast, Biuletyn KPZK PAN z. 216, Warszawa 2005, s. 200–211;
 • Marszał T., Funkcje obszaru metropolitalnego Łodzi [w:] K. Bald, T. Markowski (red.), Obszar metropolitalny Łodzi - wyzwania i problemy, Biuletyn KPZK z. 215, Warszawa 2005, s. 48–72;
 • Markowski T., Marszał T., Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi, Samorząd Terytorialny 7-8/2005, s. 7–16;
 • Markowski T., Marszał T., Funkcje i zarządzanie obszarami metropolitalnymi, Urbanista 3/2005, s. 33–36;
 • Marszał T., Karol Kurnatowski (18841934), Biuletyn Szadkowski t.5, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2005, s. 7–29;
 • Marszał T., Pomnik J. Piłsudskiego w Szadku – niezrealizowany projekt (w siedemdziesiątą rocznicę śmierci marszałka), Biuletyn Szadkowski t.5, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2005, s. 211–217;
 • Markowski T., Marszał T., Metropolitan area – functions and management perspectives of the Polish spatial planning system, [w:] T. Markowski, M. Turała, New members – new challenges for the European Regional Development Policy, Studia Regionalia, Warszawa 2006, s. 239–249;
 • Heffner K., Marszał T., Uwarunkowania rozwoju i zmiany w zagospodarowaniu małych miast w Polsce w drugiej połowie XX w., [w:] K. Heffner, T. Marszał (red. Uwarunkowania rozwoju małych miast, Biuletyn KPZK PAN, z.226, Warszawa 2006, s. 7–20;
 • Marszał T., Stawasz D., Budownictwo mieszkaniowe w polskich miastach po 1990 r. – stan i trendy rozwoju [w:] T. Marszał, D. Stawasz (red.), Przestrzeń rezydencjalna w miastach polskich, Biuletyn KPZK PAN, z.227, Warszawa 2006, s. 8–19;
 • Marszał T., Pompa - element małej architektury rynku szadkowskiego, Biuletyn Szadkowski t.6, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2006, s. 153–159;
 • Lamprecht M., Marszał T., Ogrody działkowe w przestrzeni Łodzi [w:] T. Marszał (red.), Łódź - wybrane zagadnienia z zagospodarowania przestrzennego, Wyd. UŁ, Łódź 2006, s. 69–82;
 • Marszał T., Ludwik Straszewicz, Polski Słownik Biograficzny, Instytut Historii PAN, 2007 Kraków;
 • Markowski T., Marszał T., Metropolie i procesy metropolizacji w Polsce [w:] Makieła Z., Fedan R.(red.), Procesy metropolizacji w regionie podkarpackim Rzeszów-Lwów, Biuletyn KPZK PAN, z. 230, Warszawa 2007, s. 8–26
 • Markowski T., Marszał T., Metropolitan areas of Poland – challenges and policy recommendations [w:] Marszał M., Zmitrowicz W., (red.) Metropolises and metropolitan areas – structures, functions and role (based on Polish and Brazilian experience), Studia Regionalia, vol. 20/2007, s. 9–22;
 • Marszał T., Ogrodowczyk A., Metropolitalne funkcje ekonomiczne miast polskich, [w:] Lach J., Borowiec M., Rachwał T., Procesy transformacji społeczno-ekonomicznych i przyrodniczych struktur przestrzennych, Księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Zbigniewowi Zioło., Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 201–212;
 • Marszał T., Tomasz Szadek – kompozytor, śpiewak, ksiądz, Biuletyn Szadkowski t.7, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2007, s. 5–25;
 • Marszał T., Henryk Tyluś (1951–2006) burmistrz miasta i gminy Szadek (wspomnienie), Biuletyn Szadkowski t.7, Zarząd Gminy i Miasta w Szadku, Ośrodek Badawczy Europejskiej Polityki Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego UŁ, Łódź-Szadek 2007, s. 197–200;
 • Marszał T., “Metropolitan processes in European space – from the perspective of Central and East Europe”, ‘Regional Symbiosis’ vol. 16, 2008, Kanpur (India), s. 1-10;
 • Marszał T., Metropolitan processes in Central and Eastern Europe, ‘European Spatial Research and Policy’ vol. 15, 2/2008, s. 27-37;
 • Marszał T., Jakub z Szadka – ksiądz, dyplomata i prawnik (ur. około 1412 r. w Szadku – zm. 28 października 1487 w Krakowie), Biuletyn Szadkowski, t. 8, Łódź-Szadek 2008, s. 5-29;
 • Marszał T., Pielesiak I., Spójność obszaru metropolitalnego w świetle powiązań infrastrukturalnych (przykład Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego) [w:] T. Marszał (red.), Rola polskich aglomeracji wobec wyzwań strategii lizbońskiej, Studia Regionalia KPZK PAN t. CXX, Warszawa 2008, s. 180-196;
 • Marszał T., The past of the future – some remarks on the developments in Poland at the turn of the century, ‘Die Vergangenheit der Zukunft’, Heft 11/12.2008, Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, s. 744-746;
 • Marszał T., Metropolitan Processes in European Space – from the perspective of East-Central Europe, ‘Regional Symbiosis, vol. 16, 2008, Kanpur (India), s. 1-10;
 • Kozłowski S. J., Marszał T., Małe miasta w obszarze metropolitalnym Łodzi – przypadek Strykowa i Tuszyna, (w:) Heffner K., Marszał T., (red.) Ośrodki lokalne w strefie oddziaływania wielkich miast, Biuletyn KPZK PAN, z. 238, Warszawa 2008, s. 133–147;
 • Marszał T., Profesor Ludwik Straszewicz (1916-1987) - odsłonięcie tablicy pamiątkowej w dwudziestolecie śmierci twórcy łódzkiego ośrodka geografii społeczno-ekonomicznej, Kronika Uniwersytetu Łódzkiego, 2 (108) 2008;
 • Bartosiewicz B., Marszał T., Działalność gospodarcza na obszarach wiejskich w kontekście wielofunkcyjnego modelu rozwoju wsi – przykład regionu łódzkiego, [w:] I. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, Słupsk 2009, s. 202–216;
 • Marszał T., Mikołaj Prokopowicz z Szadka, Biuletyn Szadkowski t. 9, Łódź-Szadek 2009, s. 5–36;
 • Kozłowski S. J., Marszał T., Zagospodarowanie małych miast Polski Środkowej – kontekst rewitalizacji, [w:] Poczobut J., (red.) Specyfika odnowy małych i średnich miast w Polsce, Kraków 2009, s. 75–84;
 • Marszał T., Maciej Tadeusz Adamowicz (1940-2009) – nauczyciel i poeta (wspomnienie), Biuletyn Szadkowski, t.9, Łódź-Szadek 2009, s. 201–206;
 • Kozłowski S. J., Marszał T., Metropolitan areas in Poland - context of territorial cohesion and cooperation between communes [in:] Habrel M., Marszał T. (eds) Urban management and territorial organisation the case of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 79-88.
 • Kozłowski S. J., Marszał T., Obszary metropolitalne w Polsce – kontekst spójności terytorialnej i współpracy międzygminnej, [w:] Domański C., Śmiłowska T. (red.), Wiadomości Statystyczne. Procesy metropolizacyjne w teorii naukowej i praktyce, Biblioteka Wiadomości Statystycznych, t. 63, Warszawa 2010, s. 124-133.
 • Marszał T., Sustainable development and urban planning in the post-communist cities - the example of Polish experience [in:] Habrel M., Marszał T. (eds) Spatial development of Polish and Ukrainian big cities at the begining of XXI century, Wydawnictwo UŁ, Łódź, s. 7-18.
 • Marszał T., Innovative city - devolopment conception and determinants, [in:] Marszał T., (ed), Urban regions as engines of devolopment, Studia Regionalia vol.31, Warszawa 2011, s. 9-19.
 • Marszał T., Miasto innowacyjne – koncepcja i uwarunkowania rozwoju; [w:] Studia KPZK PAN t. 141. Miasto innowacyjne. Wiedza. Przedsiębiorczość. Marketing (red. Makieła Z., Szromnik A.); Warszawa, 2012, s. 7-18. ISBN 978-83-89693-29-1 ISSN 0079-3507.
 • Marszał T., Some remarks on co-operation of cities and cohesion of multipolar metropolitan areas in Poland; Studia Regionalia KPZK PAN vol. 38. Spatial inequality and cohesion  (red. Marszał T., Pielesiak I.); Polska Akademia Nauk, Warszawa, 2013, s. 22-31. ISBN 978-83-63563-25-7; ISSN 0860-3375.
 • Kobojek E., Marszał T., Introduction ; [w:] Natural environment of Poland and its protection in Łódź University geographical research (red. Kobojek, E., Marszał, T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 7-8. ISBN: 978-83-7969-134-0.
 • Kobojek E., Marszał T., Introduction ; [w:] Origin of relief of central Poland and its anthropogenic transformation in Łódź University geographical research (red. Kobojek, E., Marszał, T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 7-8. ISBN: 978-83-7969-133-3.
 • Kobojek E., Marszał T., Local development and the role of small towns in space organization in contemporary Poland ; [w:] Spatial development of contemporary Poland in Łódź University geographical research (red. Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 37-60. ISBN: 978-83-7969-130-2.
 • Marszał T., Introduction ; [w:] Society and apace in contemporary Poland in Łódź University geographical research (red. Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 7-8. ISBN: 978-83-7969-131-9.
 • Marszał T., Introduction ; [w:] Spatial development of contemporary Poland in Łódź University geographical research (red. Marszał T.); Łódź University Press, Łódź, 2014, s. 7-8. ISBN: 978-83-7969-130-2.
 • Marszał T., Rola terenów wiejskich w rozwoju sukiennictwa Szadkowskiego w XV–XVII wieku; Biuletyn Szadkowski t. 14 (2014); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, s. 25-37. ISSN: 1643-0700.
 • Marszał T., Szadek jako ośrodek sukienniczy w XV–XVII wieku; Biuletyn Szadkowski t. 14 (2014); Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, 2014, s. 39-57. ISSN: 1643-0700.