Koszty konferencji

Wysokość opłaty konferencyjnej jest uzależniona od terminu przesłania zgłoszenia oraz wniesienia opłaty konferencyjnej, rodzaju pokoju hotelowego oraz długości pobytu i wynosi:

Opłata normalna
(zgłoszenie i opłata
w terminie 1.07.-30.09.2017)
Opłata ulgowa
(zgłoszenie i opłata
w terminie do 30.06.2017)
UWAGA: Opłata ulgowa obowiązuje dla osób, które prześlą kartę zgłoszeniową i uiszczą opłatę konferencyjną do 30 czerwca 2017 r.
700 zł – z jednym noclegiem w pokoju 2-osobowym 550 zł – z jednym noclegiem w pokoju 2-osobowym
800 zł – z jednym noclegiem w pokoju 1-osobowym 650 zł – z jednym noclegiem w pokoju 1-osobowym
850 zł - z dwoma noclegami w pokoju 2-osobowym (przy dwóch osobach zakwaterowanych) 700 zł - z dwoma noclegami w pokoju 2-osobowym (przy dwóch osobach zakwaterowanych)
1050 zł - z dwoma noclegami w pokoju 1-osobowym 900 zł - z dwoma noclegami w pokoju 1-osobowym

Opłata obejmuje koszt:

  • 1-2 noclegów (w zależności od wyboru);
  • posiłków - śniadań i obiadów oraz uroczystej kolacji;
  • wstępu do Kompleksu Basenowo-Termalnego;
  • materiałów konferencyjnych;
  • transferu z Łodzi do Uniejowa i z powrotem;
  • wydawnictwa pokonferencyjnego (publikacja artykułu jest uzależniona od pozytywnej oceny redakcji tomu oraz recenzentów).

Opłatę należy uregulować przelewem na konto:
88 1240 3028 1111 0010 2942 8031 z adnotacją: 'Małe Miasta' + imię i nazwisko, w terminie do 30 września 2017 r.

KONTAKT

dr Bartosz Bartosiewicz
e-mail: malemiasta@geo.uni.lodz.pl, tel. (42) 6354574

Adres do korespondencji oraz dane do przelewu

Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej UŁ, ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź NIP: 724-000-32-43. Regon: 000001287