Publikacja - wymogi techniczne

FORMA ARTYKUŁU:

 • objętość artykułu (wraz z tabelami i rysunkami): maksymalnie 1 arkusz wydawniczy (15-20 stron),
 • tekst właściwy pisany czcionką Times New Roman CE, 12 pkt., z odstępami między wierszami 1,5 i z numeracją strony ciągłą w prawym górnym rogu strony,
 • przypisy – u dołu strony z numeracją ciągłą arabską (w przypisie nie umieszczamy bibliografii),
 • tablice z numeracją autora, tytułem nad tablicą właściwą; z objaśnieniami i źródłem danych pod tablicą,
 • rysunki w formie elektronicznej z numeracją ciągłą arabską i tytułami u dołu,
 • rysunki w odrębnym pliku typu .jpg – w rozdzielczości min. 300 dpi,
 • liczba rysunków i tabel łącznie nie powinna przekraczać połowy liczby stron (np. jeśli artykuł ma 20 stron to łączna liczba rys. i tabel nie powinna być większa niż 10 stron),
 • elementy zeskanowane – w rozdzielczości 300 dpi.

BIBLIOGRAFIA

 • notek bibliograficznych nie umieszczamy w przypisach,
 • w tekście obowiązuje odwoływanie do literatury w systemie „harwardzkim”, w nawiasie nazwisko autora i rok wydania bez przecinka - bez inicjału imion (np. Orłowski 2003),
 • spis literatury na końcu artykułu w układzie alfabetycznym: nazwisko autora, inicjały imion, rok, tytuł, wydawnictwo, miejsce wydania (np. Orłowski W., 2003, Strategia, PWN, Warszawa).

WYMAGANIA:

 • wersja elektroniczna w formacie MS Word,
 • tytuł w języku polskim i angielskim,
 • zarys treści w języku polskim (na początku artykułu) i angielskim (na końcu artykułu),
 • słowa kluczowe - w jęz. polskim i angielskim,
 • objętość tytułu, streszczeń w jęz. polskim i angielskim oraz słów kluczowych nie może przekraczać łącznie 1300 znaków ze spacjami,
 • dane autora (na końcu każdego tekstu) – stopień naukowy, imię i nazwisko oraz miejsce pracy (uczelnia, katedra, zakład, adres e-mail).