Warunki uczestnictwa

Warunki uczestnictwa:

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji prosimy o przesłanie załączonej 'karty zgłoszeniowej' oraz streszczenia proponowanego referatu (maksymalnie 1 strona A-4) na adres e-mail: malemiasta@geo.uni.lodz.pl w terminie do 10 października 2017 r. Planujemy publikację tomów pokonferencyjnych w wybranych czasopismach wydawanych przez Wydział Nauk Geograficznych UŁ. Osoby zainteresowane publikacją z datą 2017 prosimy o nadsyłanie tekstów do 26 października 2017 r. Pozostałe teksty prosimy nadsyłać do końca 2017 r.

Obrady będą odbywały się w Zamku Arcybiskupów Gnieźnieńskich w Uniejowie. Uczestnicy konferencji zostaną zakwaterowani w samym Zamku bądź Domu Pracy Twórczej. Oba te obiekty, jak i kompleks basenowy, znajdują się w najbliższym sąsiedztwie (więcej informacji: www.termyuniejow.pl). Informujemy, że istnieje możliwość zapewnienia przejazdu na trasie Łódź – Uniejów (i z powrotem). Osoby zainteresowane prosimy o zaznaczenie odpowiedniej opcji w karcie zgłoszeniowej.