Kontakt

INSTYTUT ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA
I POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Tadeusz MARSZAŁ
Z-ca Dyrektora Instytutu: dr hab. Elżbieta KOBOJEK, prof. UŁ
sekretariat p. 304K: Aleksandra WIERUCKA -
tel. (48 42) 635 45 70, fax (48 42) 635 45 72
sekretariat p. 310K: Andrzej NOWAK,
Barbara ROMANOWSKA - tel. (48 42) 635 45 81,
90-142 Łódź, Kopcińskiego 31, Polska
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/
email: zzsipp@geo.uni.lodz.pl
Facebook: facebook.com/KZSiPP

prof. dr hab. Tadeusz Marszał

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 305
Telefon:
42-635-45-71
E-mail:
tadeusz.marszal@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 13.00-14.00

dr hab. Lidia Groeger, prof. nadzw. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 316
Telefon:
42-635-45-76
E-mail:
lidia.groeger@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
czwartek 12.00-14.00

dr hab. Mykoła Habrel, prof. nadzw. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 104
Telefon:
42-635-45-63
E-mail:
mykola.habrel@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
obecny w dniach: 2-5.X, 16-19.X, 23-25.X, 6-9.XI,
20-23.XI, 27-29.XI, 4-7.XII, 18-21.XII, 15-18.I

dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. nadzw. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 102
Telefon:
42-635-45-53
E-mail:
elzbieta.kobojek@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
piątek 12.00-13.00;
dyżur w dziekanacie p. 11: środy i piątki 10.00-11.30

dr hab. Stanisław Mordwa, prof. nadzw. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 309
Telefon:
42-635-45-82
E-mail:
stanislaw.mordwa@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 13.30-15

dr hab. Agnieszka Rochmińska, prof. nadzw. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 309
Telefon:
42-635-45-80
E-mail:
agnieszka.rochminska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
czwartek 12.00-14.00

dr Bartosz Bartosiewicz

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 303
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
bartosz.bartosiewicz@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa: 12;00-14:00, czwartek: 10:00-12:00

dr Marta Borowska-Stefańska

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 303
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
marta.borowska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
urlop

dr Sławomir Kobojek

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 104
Telefon:
42-635-45-63
E-mail:
slawomir.kobojek@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
poniedziałek 10.00–12.00, środa 14.00-15.00

dr Mariusz Lamprecht

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 327
Telefon:
42-635-45-78
E-mail:
mariusz.lamprecht@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
W czasie sesji egzaminacyjnej, przerwy międzysemestralnej oraz sesji poprawkowej konsultacje odbywają się: 02.02, 09.02, 16.02 br. w godz. 9.00-10.30.

dr Katarzyna Leśniewska-Napierała

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105
Telefon:
42-635-45-64
E-mail:
katarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
Poniedziałki 10-12, środy 10-12

dr Edyta Masierek

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 302
Telefon:
42-635-45-73
E-mail:
edyta.masierek@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
poniedziałek 12.30-14.00, wtorek 12.00-13.00

dr Monika Mularska-Kucharek

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 327
Telefon:
42-635-45-78
E-mail:
monika.mularska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:

dr Agnieszka Ogrodowczyk

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 302
Telefon:
42-635-45-73
E-mail:
agnieszka.ogrodowczyk@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
urlop

dr Iwona Pielesiak

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 327
Telefon:
42-635-45-78
E-mail:
iwona.pielesiak@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
poniedziałek 11.00-13.00, wtorek 10.00-11.45

dr Szymon Wiśniewski

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 103K
Telefon:
42-635-45-54
E-mail:
szymon.wisniewski@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
czwartek 9:00-10:00

dr inż. arch. Anna Wojnarowska

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 103
Telefon:
42-635-45-54
E-mail:
anna.wojnarowska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
poniedziałek 14.00-16.00,
co 2 tyg. czwartek 14.00-16.00

mgr Michał Kowalski

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105
Telefon:
42-635-45-64
E-mail:
michal.kowalski@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
poniedziałek 12.00-14.00, środa 10.00-12.00

mgr Dominik Nogala

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 302
Telefon:
(42) 635-45-73
E-mail:
dominik.nogala@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
poniedziałek 9.00-11.00

mgr Andrzej Nowak

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 310
Telefon:
42-635-45-81
E-mail:
andrzej.nowak@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
do uzgodnienia przez e-mail

mgr Paweł Nowicki

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 327
Telefon:
42-635-45-78
E-mail:
pawel.nowicki@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
Terminy konsultacji w czasie sesji: 06.02.18 godz. 11-12:30, 13.02.18 godz. 8-10

mgr Kalina Pędziwiatr

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 303
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
kalina.pedziwiatr@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
Konsultacje w semestrze letnim: wtorek w godz. 11.00-12.00, czwartek w godz. 10.00-12.00. Uwaga: konsultacje w sesji poprawkowej do ustalenia przez e-mail

mgr Barbara Romanowska

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 310
Telefon:
42-635-45-81
E-mail:
barbara.romanowska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
poniedziałek-piątek 9.00-13.00

mgr inż. Aleksandra Wierucka

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 304
Telefon:
42-635-45-70
E-mail:
aleksandra.wierucka@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
sekretariat czynny
poniedziałek-piątek godz. 9.00-15.00

Dane kontaktowe doktorantów

Nazwisko i imię Stanowisko Numer
pokoju
Numer
telefonu
Adres e-mail Konsultacje
mgr Dominik Nogala asystent,
doktorant
K302 (42)
635-45-70
dominik.nogala@
geo.uni.lodz.pl
wt 8.30-10.00
czw 14:00-15:30
mgr Paweł Nowicki asystent,
doktorant
K327 (42)
635-45-78
pawel.nowicki@
geo.uni.lodz.pl
do uzgodnienia
przez e-mail
mgr Przemysław Olborski doktorant K425 (42)
635-45-70
p.olborski@
op.pl
do uzgodnienia
przez e-mail
mgr Kalina Pędziwiatr asystent,
doktorant
K425 (42)
635-45-70
kalina.pedziwiatr@
geo.uni.lodz.pl
pn 13.00-15.00
mgr Magdalena Siwirska doktorant K304 (42)
635-45-70
magdalena_siwirska@
o2.pl
do uzgodnienia
przez e-mail