Kontakt

INSTYTUT ZAGOSPODAROWANIA ŚRODOWISKA
I POLITYKI PRZESTRZENNEJ

Dyrektor Instytutu: prof. dr hab. Tadeusz MARSZAŁ
Z-ca Dyrektora Instytutu: dr hab. Elżbieta KOBOJEK, prof. UŁ
sekretariat p. 304K: Aleksandra WIERUCKA -
tel. (48 42) 635 45 70, fax (48 42) 635 45 72
sekretariat p. 310K: Andrzej NOWAK,
Anna MATEUSIAK - tel. (48 42) 635 45 81,
90-142 Łódź, Kopcińskiego 31, Polska
http://kzsipp.geo.uni.lodz.pl/
email: zzsipp@geo.uni.lodz.pl
Facebook: facebook.com/KZSiPP

prof. dr hab. Tadeusz Marszał

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 305
Telefon:
42-635-45-71
E-mail:
tadeusz.marszal@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 13.00-14.00

dr hab. Lidia Groeger, prof. nadzw. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 316
Telefon:
42-635-45-76
E-mail:
lidia.groeger@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
-

dr hab. Mykoła Habrel, prof. nadzw. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 104
Telefon:
42-635-45-63
E-mail:
mykola.habrel@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
obecny w dniach: 8-10 X, 22-25 X, 5-7 XI,
19-21 XI, 3-5 XII, 17-19 XII, 15-17 I, 29-31 I

dr hab. Elżbieta Kobojek, prof. nadzw. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 102
Telefon:
42-635-45-53
E-mail:
elzbieta.kobojek@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
czwartek 11-12 (ul. Kopcińskiego 31, p. 102)
środa i piątek w godz. 10.00-11.30 (dyżury w dziekanacie - ul. Narutowicza 88, p. 11)

dr hab. Stanisław Mordwa, prof. nadzw. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 309
Telefon:
42-635-45-82
E-mail:
stanislaw.mordwa@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
piątek 12-14

dr hab. Agnieszka Rochmińska, prof. nadzw. UŁ

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 309
Telefon:
42-635-45-80
E-mail:
agnieszka.rochminska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 11:30-13:30

dr Bartosz Bartosiewicz

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 303
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
bartosz.bartosiewicz@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
wtorek 14:00-15:30, piątek 10:00-12:00

dr Marta Borowska-Stefańska

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105
Telefon:
42-635-45-64
E-mail:
marta.borowska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
wtorki 11:00-12:00 czwartki 9:00-10:00

dr Sławomir Kobojek

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 104
Telefon:
42-635-45-63
E-mail:
slawomir.kobojek@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
wtorek 10-12

dr Mariusz Lamprecht

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 327
Telefon:
42-635-45-78
E-mail:
mariusz.lamprecht@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:

poniedziałki godz. 10:00-12:00
czwartki godz. 13.00-14.00

Dyżur dla I roku studiów I stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna:
czwartki godz. 12.00-13.00

dr Katarzyna Leśniewska-Napierała

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105
Telefon:
42-635-45-64
E-mail:
katarzyna.lesniewska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
poniedziałek 12:00-13:00, środa 10:00-11:00

dr Edyta Masierek

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 302
Telefon:
42-635-45-73
E-mail:
edyta.masierek@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
piątek 15:30-17:30

dr Agnieszka Ogrodowczyk

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 302
Telefon:
42-635-45-73
E-mail:
agnieszka.ogrodowczyk@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 12:00-14:00

dr Iwona Pielesiak

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 327
Telefon:
42-635-45-78
E-mail:
iwona.pielesiak@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
poniedziałek 12:00-14:00, środa 10:00-11:30 14.10.2019 r. konsultacje są odwołane (wyjazd służbowy)

dr Szymon Wiśniewski

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 103K
Telefon:
42-635-45-54
E-mail:
szymon.wisniewski@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
poniedziałek 11:30-12:30, środa 9:30-10:30

dr inż. arch. Anna Wojnarowska

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 103
Telefon:
42-635-45-54
E-mail:
anna.wojnarowska@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 13:30-15:00, czwartek 10:00-12:00

mgr Michał Kowalski

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 105
Telefon:
42-635-45-64
E-mail:
michal.kowalski@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
środa 13:00-14:00, czwartek 12:00-13:00

mgr Paulina Kurzyk

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 302K
Telefon:
42-635-45-73
E-mail:
paulina.kurzyk@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
poniedziałek 10:00-11:00, czwartek 10:00-12:00

mgr Andrzej Nowak

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 310
Telefon:
42-635-45-81
E-mail:
andrzej.nowak@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
do uzgodnienia przez e-mail

mgr Paweł Nowicki

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 303
Telefon:
42-635-45-74
E-mail:
pawel.nowicki@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
piątki godz. 10-12

mgr inż. Aleksandra Wierucka

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 304
Telefon:
42-635-45-70
E-mail:
aleksandra.wierucka@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:
sekretariat czynny
poniedziałek-piątek godz. 9.00-15.00

Izabela Auguścik

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 310
Telefon:
E-mail:
izabela.auguscik@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:

Anna Mateusiak

Adres:
ul. Kopcińskiego 31, 90-142 Łódź, pok. 310
Telefon:
42-635-45-81
E-mail:
anna.mateusiak@geo.uni.lodz.pl
Konsultacje:

 

Dane kontaktowe doktorantów

Nazwisko i imięStanowiskoNumer
pokoju
Numer
telefonu
Adres e-mailKonsultacje
mgr Sebastian Alencynowicz doktorant - (42)
635-45-70
- -
mgr Tomasz Kaleta doktorant - (42)
635-45-70
- -
mgr Szymon Karcz doktorant - (42)
635-45-70
- -
mgr Paweł Nowicki asystent,
doktorant
K302 (42)
635-45-78
pawel.nowicki@
geo.uni.lodz.pl
wt 12:00-13:30,
pt 10:30-12:00
mgr Magdalena Siwirska doktorant K304 (42)
635-45-70
magdalena_siwirska@
o2.pl
do uzgodnienia
przez e-mail